Neděle, 16. května, 2021

Co umí náramky pro vězně? Sledují trasu pohybu a měří alkohol od 0,2 promile

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zatímco jediný den ve vězení stojí české daňové poplatníky 1 100 korun, jeden den monitorování odsouzeného prostřednictvím elektronického monitorovacího systému EMS vyjde na 150 korun, upozornil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek na úsporu, ke které dochází zavedením systému elektronického monitorování odsouzených. Elektronické náramky  běží v ostrém režimu, v pátek je nosilo takřka padesát odsouzených a každým dnem přibudou další.

Uvedl to ministr spravedlnosti Jan Kněžínek spolu s ředitelkou Probační a mediační služby Andreou Matouškovou na páteční tiskové konferenci.

V jejím úvodu ministr stručně shrnul historii náramků, které jsou důsledkem uzákonění trestu domácího vězení v roce 2009. Následně bylo vyhlášeno první výběrové řízení na dodavatele systému. Hned první zadání mělo hodnotu astronomické dvě miliardy a v roce 2010 bylo zrušeno. V roce 2012 se v dalším zadání cena dostala na 270 milionů, v roce 2013 ovšem přišla amnestie a zjistilo se, že náramky pojednou nejsou potřeba. To se stalo celkem šestkrát. Česká justice o těchto výběrových řízeních opakovaně informovala.

Současný dodavatel systému izraelská firma SuperCom vzešla z posledního výběrového řízení, v roce 2017 s ní byla uzavřena smlouva na 15,6 milionů za dodávku 280 náramků pro odsouzené. Celkem se šestiletou podporou systému bude stát systém 93 milionů korun namísto původních dvou miliard z roku 2010.

Otestuj si alkohol a nech se vyfotit

K monitorování osob se zákazem vstupu na fotbalový stadion přirovnala systém ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková, který zdůraznila, že zařízení může být použito také při pomoci obětem trestné činnosti. Podle jejích slov je systém velmi precizní a paradoxně na to měla vliv i délka výběru – osmnáct let. Probační a mediační služba procházela poslední měsíce zátěžovým testem, který instituci dostával v souvislosti s novým systémem pod tlak, vyplynulo dále z jejích slov.

Systém v ČR je kvalitnější, než v jiných státech, kde je většinou monitorováno pouze to, zda odsouzený neopustil určenou prostoru, zdůraznil ministr spravedlnosti. Český systém umí dotyčného vyhledat, což na tiskové konferenci předvedl ministr na sledování zaměstnankyně ministerstva, která jako figurantka opustila budovu.

Jako perličku ministr spravedlnosti uvedl  schopnost přístroje kontrolovat zákaz konzumace alkoholu: Součástí je alkohol tester, odsouzený si na výzvu musí udělat test a přístroj ho u toho vyfotografuje. Zařízení je vodotěsné, při pokusu o sejmutí se spustí alarm, denně se musí dobíjet. „Slibujeme si, že vytvoří předpoklad pro soudce k ukládání trestů domácího vězení. Dnes to funguje tak, že odsouzeného pouze navštěvuje úředník,“ uvedl ministr spravedlnosti. Odsouzený normálně dochází do zaměstnání, ale večer nebo ve dnech volna nesmí opustit domov. Trest domácího vězení může být soudem uložen za méně závažnou trestnou činnost.

Podle slov ministra přichází v úvahu rovněž využití systému pro případ útěkové vazby, záležet bude ale na rozhodnutí soudu, uvedl ministr.


Co umí náramky?

Identifikovat, jestli se monitorovaná osoba nachází ve stanovený čas v určeném obydlí, identifikovat, kde se monitorovaná osoba nachází mimo bydliště a zachytit trasu jejího pohybu, vytyčit zóny, ve se kterých nesmí monitorovaná osoba nacházet či naopak musí, stanovit pro jednotlivé zóny individuální harmonogram platnosti omezení, vytyčit kolem pohybující se chráněné osoby ochranný perimetr, který monitorovaná osoba nesmí narušit, kontrolovat, jestli je dodržován zákaz konzumace alkoholu, upozornit bezprostředně na porušení stanovených pravidel operační středisko

Co zařízení obsahuje:
Náramek, základnová stanice, komunikátor

Technické parametry náramku:
Obsahuje GPS v těle náramku, hmotnost náramku je 170 g, náramek je vodotěsný a odolný proti prachu dle třídy IP68, vybaven zvukovým alarmem a vibrací

Základnová stanice:
Umísťuje se v bydlišti monitorované osoby, identifikuje na bázi RFID přítomnost náramku ve svém dosahu, upozorní operační středisko na neoprávněnou manipulaci

Komunikátor:
Umožňuje hlasovou komunikaci s monitorovanou osobou, umožňuje on-line lokalizaci na mapových podkladech

Technologické řešení EMS:
Pro potřeby monitoringu jsou využívány: GPS, GMS, RFID (radiofrekvenční identifikace)

Ochrana chráněné osoby:
EMS umožňuje kontrolovat, jestli se monitorovaná osoba nesnaží přiblížit k osobě, s níý má povinnost zdržet se kontaktu. Ochranu lze zajistit vytyčením ochranného perimetru okolo chráněné osoby nastavením zakázaných zón pro odsouzeného

Testování na alkohol:
Mobilní alkoholtester umožňuje provádět testy na alkohol 24 hodin denně nezávisle na místě výskytu monitorované osoby, testy mohou být prováděny namátkově nebo podle pevného harmonogramu, požadovaná přesnost měření je od hladiny 0,2 promile.


(ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY