Ústavně právní výbor zamítl návrh SPD na zvýšení odpovědnosti zástupců státu za majetek

Poslanci ústavně právního výboru Foto: Irena Válová

Sněmovní ústavně-právní výbor doporučil dnes plénu zamítnout předlohu poslanců hnutí SPD, která by podle nich měla zvýšit odpovědnost zástupců státu za svěřený majetek. Členové výboru už dřív kritizovali věcné znění novely zákona o majetku České republiky. Její úpravu ale autoři nepodali. Rozpočtový výbor v červnu žádné usnesení k předloze nepřijal.

Poslanci SPD navrhli, aby úředníci svěřený majetek spravovali s péčí řádného hospodáře. Někdejší vláda ANO sice s návrhem vyslovila nesouhlas, návrh na zamítnutí však v úvodním sněmovním kole nezazněl a poslanci ho propustili do dalšího projednávání.

Zástupce předkladatelů a předseda SPD Tomio Okamura v prvním čtení řekl, že tato problematika je již legislativně upravena, podle něj však málo viditelným a nejednoznačným způsobem, který dává mnoho prostoru ke spekulacím a neefektivitě při vymáhání náhrady škody.

Vláda ve svém nesouhlasném stanovisku argumentovala tím, že navrhovaná právní úprava se jeví jako nadbytečná, neboť vymezení nezbytných povinností při hospodaření s majetkem státu je zákonem upraveno dostatečně, jednoznačně a přehledně. Vládní legislativci navíc upozornili na nejasný vztah navrhovaného spravování majetku s péčí řádného hospodáře k nynější zákonné povinnosti starat se o něj s odbornou péčí.

V minulém volebním období obdobnou snahu Sněmovna zamítla už v úvodním kole. Zavedení pojmu péče řádného hospodáře do zákona prosazoval Úsvit, když jej vedl ještě Okamura. Tehdejší vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL označila návrh za nadbytečný a duplicitní.

Přímá volba starostů neprošla

Ústavně právní výbor nepodpořil ani zavedení přímé volby starostů, primátorů a hejtmanů. Kritici mimo jiné tvrdí, že návrh SPD není dopracovaný.

Piráti ve výboru neprosadili úpravu, která by přímou volbu umožnila, ale výslovně by ji nevyžadovala. Způsob volby by závisel na prováděcích volebních zákonech. Vedle dvou poslanců Pirátů podpořil tuto změnu jen přítomný člen výboru za SPD Jan Hrnčíř.

Některým poslancům z výboru vadilo například to, že návrh SPD nedává prostor pro schválení potřebných změn volebních zákonů. Předkladatelé je spolu s ústavní změnou nepodali. „V principu jsme pro (zavedení přímé volby). Tento návrh se nedá ani opravit,“ uvedla za nejsilnější hnutí ANO Zuzana Ožanová.

Předkladatelé si od návrhu slibují mimo jiné větší odpovědnost přímo volených starostů a hejtmanů ke spravovanému majetku. Funkční období starostů a hejtmanů by bylo z ústavy čtyřleté a podrobnosti jejich volby by musel stanovit zákon.

Stanovisko k navrhovanému zavedení přímé volby by měl poslancům dát i výbor pro veřejnou správu, debatu o něm v květnu přerušil. Vzhledem k tomu, že jde o změnu ústavy, byla by pro její schválení nutná ústavní většina jak ve Sněmovně, tak v Senátu.

(čtk)