Advokáti i státní zástupci odsuzují snahy o zásah do profesní mlčenlivosti v Polsku

Polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) se po vítězství ve volbách pustila do kontroverzní justiční reformy Foto: archiv

Nesouhlas s postupem polské vlády, která chce prolomit princip advokátní mlčenlivosti v další z částí tzv. polské justiční reformy, vyjadřuje společné stanovisko Unie státních zástupců (USZ) a České advokátní komory (ČAK). Jde o to, že polská vláda navrhuje prolomit profesní mlčenlivost mj. advokátů, notářů, právních poradců, daňových poradců či lékařů tak, že by o zproštění mlčenlivosti nadále nerozhodoval soud, ale prokurátor.

Polská vláda chystá další kontroverzní reformu v oblasti justice. Nové úpravy zamýšlené ministerstvem spravedlnosti by omezily profesní tajemství. Prokurátorům by to usnadnilo získávání důvěrných informací od advokátů, novinářů, lékařů nebo daňových poradců. Česká justice o záměru již dříve informovala.

„Mlčenlivost vybraných profesí je zásadní hodnotou, která garantuje občanům ústavně zaručené právo na spravedlivý proces a ochranu soukromí a má tedy stát pod ochranou soudní moci,“ konstatuje společné prohlášení podepsané Janem Latou, prezidentem USZ a Vladimírem Jirouskem, předsedou ČAK.

Jak dále oba uvádějí, jde o jeden z kroků, které mohou ohrozit nezávislost justice v Polsku, podkopání právního státu a lidských práv a svobod. Vzhledem k tradičním principům dělby moci, jakož i k provázanosti polské prokuratury s politickou reprezentací, není možno garantovat, že prokuratura bude při zbavování mlčenlivosti postupovat nezávisle a s respektem k základním lidským právům. „Přestože státní zástupci a advokáti jsou v řadě případů z povahy věci protivníky, společně konstatují, že nezávislá justice, včetně advokacie, je základní podmínkou demokratického právního státu a je společným zájmem nejen všech právních profesí, ale zejména občanů,“ uzavírá prohlášení.

Řada právních a profesních sdružení v Polsku se už ozvala s velmi negativními reakcemi. Poukazují na to, že ochrana vyplývající z respektování služebního tajemství je zaručena mimo jiné právem na spravedlivý proces a právem na soukromí, která jsou chráněná nejen podle polské ústavy, ale také na základě mezinárodních právních norem.

Dušan Šrámek