Dlužícím podnikatelům v insolvenci by se měl sjednotit výpočet srážek

Zákon může umožnit tiskopis (formulář), ale ten musí být vydán jako právní předpis (vyhláška), aby byl přezkoumatelný Ústavním soudem, což formuláře finanční správy nebyly Foto: archiv

Podnikatelé i fyzické osoby si možná brzy oddychnou. Pozměňovací návrh poslance Jana Bauera (ODS) k insolvenčnímu zákonu by měl sjednotit nejednotnou praxi soudů při výpočtu srážek z příjmů, protože zákon je v tomto směru nejasný, a přináší různé výklady. Srážky se tak kvůli rozdílným postupům soudů liší v závislosti na výši příjmů až o několik tisíc korun. Problematika se stala i jedním z témat sympozia Druhá šance v oddlužení, které v rámci Pražského právnického podzimu uspořádala Stálá konference českého práva.

Jak vyplývá z důvodové zprávy, předkládaný návrh reaguje na otázku intenzivně diskutovanou nejen v rámci expertní skupiny při Ministerstvu spravedlnosti pro přípravu novely insolvenčního zákona, nýbrž i odborné veřejnosti. Dosud není nikterak legislativně ošetřena problematika způsobu výpočtu srážek z příjmů podnikatelů v oddlužení, což vede k zásadním rozdílům v aplikační praxi jednotlivých insolvenčních soudů, aniž by bylo možné označit jednotlivé způsoby řešení za nesprávné.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek