Sobota, 18. září, 2021

Dokument: Pozměňovací návrhy k novému zákonu o znalcích, které připravila Helena Válková

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zachování institutu dvou znalců při pitvě mrtvoly, ponechání stávajícího ustanovení § 127a o.s.ř a další výrazné změny sepsala poslankyně Helena Válková (ANO) do pozměňovacích návrhů zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Navrhuje se také zrušit dvojkolejnost správy znalecké činnosti a převést jmenování znalců (licenční řízení) a dohled nad znalci na ministerstvo. Tato změna se prolíná celým návrhem zákona. Česká justice získala návrhy, které poslanci prodiskutují na ústavně právním výboru v listopadu.

Předkládání posudků stranami v řízení před civilním soudem mělo být podle původního návrhu z dílny exministra spravedlnosti Roberta Pelikána znovu podmíněno souhlasem všech účastníků řízení. Situace by se tak vrátila před rok 2012.
Už na schůzi ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny se diskutovalo o tom, že by se situace neměla měnit zejména z toho důvodu, že se připravuje komplexní rekodifikace civilního práva procesního. „Navrhované nové znění, tak jak bylo schváleno v 1. čtení, omezuje možnost provádění oponentních posudků s tzv. doložkou trestnosti. Lze souhlasit s názorem, že v mnoha případech z praxe bývá počet prováděných znaleckých posudků, které si vzájemně odporují, v rámci jednoho řízení nepřiměřeně vysoký. Takový problém však primárně neplyne ze současného znění ust. § 127a o.s.ř., nýbrž z nežádoucího stavu nekvalitních, v horším případě pak úmyslně nepravdivých znaleckých posudků. Jestliže důvodová zpráva k původnímu návrhu uvádí, že navrhovaná nová legislativa by měla činnost znalců zkvalitnit natolik, že „v konečném důsledku … předkládat vícero znaleckých posudků v řízení by nebylo ani potřeba“, pak tím spíše není nutno ust. § 127a o.s.ř. měnit,“ uvádí pozměňovací návrh.

Čtěte také: Znalecký zákon dozná změn, měly by se zvýšit honoráře

Cílem předkládaného návrhu je zkvalitnění jejich práce. Znalci totiž v poslední době čelili kritice zejména v mediálně sledovaných kauzách. Pro nové uchazeče zavádí zákon vstupní odborné zkoušky, zvyšuje také odměny za posudky. Znalci si při přípravě zákona opakovaně stěžovali, že návrh je příliš zaměřen na jejich trestání. Nový ministr Jan Kněžínek se proto se znalci i poslanci dohodl na úpravě a změkčení návrhu.

Všechny navrhované změny si můžete stáhnout zde.

PN k tisku 72 – posl. Válková PN k tisku 73 – posl. Válková PN k tisku 74 – posl. Válková

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit