Úterý, 27. července, 2021

Exekutorská komora chce z paušálu tarifní vyhlášky vyvázat poštovné

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vytvoření pracovní skupiny, složené ze zástupců Ministerstva spravedlnosti a Exekutorské komory, která by společně řešila sporné otázky, které obě instituce rozdělují. Takový je hlavní výstup ze setkání zástupců prezidia s vedením resortu.

Za Exekutorskou komoru se jednání zúčastnili prezident Vladimír Plášil, viceprezident Jan Mlynarčík a členové prezidia Jitka Wolfová a Martin Tunkl. Za ministerstvo spravedlnosti pak ministr Jan Kněžínek, náměstkové Jeroným Tejc a Michal Franěk a Klára Cetlová, vrchní ředitelka justiční sekce.

Během devadesátiminutového jednání byly probrány ve věcném a korektním prostředí zásadní otázky, týkající se zájmů Komory, počínaje místní příslušností, přes legislativní záměr zákonodárce i ministerstva prosadit do exekučního řízení povinné spojování nově napadlých věcí k jednomu exekutorovi, které Komora odmítá, až po pokračování legislativního procesu k novelizaci exekučního řádu, kdy projednávání věci v Legislativní radě vlády je doposud přerušeno vzhledem k závažným připomínkám jejích členů. „Ze strany zástupců Komory byla uplatněna potřeba revize exekučního tarifu minimálně stran poštovného, které Komora navrhuje vyvázat z paušálu tarifní vyhlášky, dále snížení počtu exekutorských úřadů o ty, které nebyly ze stanoveného počtu 180 úřadů nikdy obsazeny, jakož i kontrola a prověření správnosti některých vzorů rozhodnutí soudních exekutorů, stanovených poslední novelizací vyhlášky,“ řekl po jednání České justici Plášil.

Jako další téma zazněla rovněž potřeba odpovědného posouzení zákonnosti a souladu s ústavním pořádkem, týkající se plátci mzdy vyžadované paušální úhrady „nákladů“, vzniklých v souvislosti s poskytováním zákonné součinnosti při exekuci srážkami ze mzdy či jiných obdobných příjmů. I v tomto případě Komora namítá a číselně dokládá fatální následky přiznávání takto uvažovaného finančního nároku plátcům mzdy.

„Při vzájemné výměně informací došlo k vyjasnění názorů na výše uvedené problémy s tím, že v souladu s kladným stanoviskem pana ministra bylo dohodnuto vytvoření pracovní skupiny, složené ze zástupců ministerstva a Komory, která by všechny shora specifikované legislativní a legislativně technické otázky společně posoudila a navrhla alternativní řešení,“ uzavírá Plášil.

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY