Notáři poskytnou bezplatné rady v rámci Dne otevřených dveří poprvé v krajích

Notářská komora České republiky Foto: archiv

Nejkonzervativnější z právních profesí – notáři – se už podruhé otevře veřejnosti. Poprvé se tak stane nejen v Praze, ale v dalších šesti krajských městech. V pondělí 22. října 2018 pořádá Notářská komora ČR druhý Den otevřených dveří v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem. Hradci Králové a v Ústí nad Labem. Notáři poskytnou rady bez nároku na honorář.

O tom, že i tato profese se přizpůsobuje době, svědčí fakt, že rozšíření Dne otevřených dveří do krajských měst  si nakonec sami lidé odhlasovali v anketě spuštěné Komorou na začátku října na  sociální síti – Facebooku. Notáři proto na Den evropské spravedlnosti 22. října otevřou pro jednodenní bezplatné poradenství celkem v sedmi městech, převážně od 10 – do 16 hodin s výjimkou Ostravy, kde bude akce o hodinu posunuta zpět.

Přesné časy a adresy notářských úřadů, kterých se akce týká,jsou k dispozici zde.

Podle zprávy, kterou Komora k akci vydala, byl loni velký zájem o životní situace, zakládání s.r.o., závěti i manželské smlouvy: „Na prvním Dni otevřených dveří lidé notáře nejčastěji žádali o radu týkající se jejich životní situace, zakládání společností s ručením omezeným do druhého dne, sepisování závětí nebo manželské smlouvy,“ informuje Notářská komora České republiky.

Také letos budou notáři v rámci Dne otevřených dveří poskytovat rady bez nároku na honorář, uvádí Komora. „Notářská komora České republiky a regionální notářské komory garantují výkon notářského povolání a dohlížejí na správné vedení notářských úřadů. Kontrolují také činnosti notářů, jejich etickou úroveň a výchovu notářů i jejich pracovníků,“ připomíná komora.

(ire)