Notáři slaví 25 let svobodného výkonu profese

Notářská konference Foto: archiv

Čtvrtstoletí obnovy notářství jako svobodného stavu si minulý pátek připomněli notáři z celé České republiky. Konferenci zahájili v Národním domě na Vinohradech celodenním oficiálním programem, který vyvrcholil večer předáním pamětních medailí mistra Jindřicha z Isernie, protonotáře krále Přemysla Otakara II. a prvního veřejného notáře v Praze. Za zásluhy o české notářství bylo v Rudolfinu oceněno několik osobností z tuzemska i ze zahraničí.

Na konferenci se svými projevy vystoupili ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., předseda Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Marek Benda, místopředseda Nejvyššího soudu ČR JUDr. Roman Fiala, prorektor Univerzity Karlovy prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., viceprezidentka Mezinárodní unie notářství pro Evropu (UINL) Sigrun Erber-Fallerová, viceprezident Rady notářství EU (CNUE) Pierre-Luc Vogel, člen představenstva České advokátní komory JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., prezidentka Soudcovské unie ČR Mgr. Daniela Zemanová a prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.

Na jejich projevy navázala panelová diskuse Zásady a principy latinského notářství v průběhu času.

Během slavnostního večera předal prezident Notářské komory ČR Mgr. Radim Neubauer zlatou medaili Jindřicha z Isernie za zásluhy o české notářství Dr. Klausi Woschnakovi, emeritnímu rakouskému notáři ve Vídni a čestnému prezidentovi Středoevropské notářské iniciativy Hexagonála. Je to v pořadí třetí zlatá medaile. První dvě již dříve obdrželi čestný prezident Notářské komory ČR JUDr. Martin Foukal a čestný viceprezident Notářské komory ČR JUDr. Miloslav Jindřich.

Stříbrnou medailí Jindřicha z Isernie za zásluhy o české notářství byli oceněni JUDr. Jozef Opatovský, emeritní slovenský notář v Trnavě a čestný prezident Notářské komory Slovenské republiky, JUDr. Vladimír Polášek, emeritní notář v Karviné, a emeritní notáři v Praze JUDr. Petr Bílek, JUDr. Karel Wawerka a JUDr. Ondřej Holub.

(red)