Středa, 17. srpna, 2022

Počet cizinců legálně žijících v ČR se opět zvýšil, převažují lidé ze zemí mimo EU

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Počet cizinců žijících nebo dlouhodobě pobývajících v České republice se opět zvýšil. K 31. srpnu 2018 takových v ČR bylo 552 190. Z tohoto počtu bylo celkem 322 415 osob ze třetích zemí mimo EU, což činí 58,4%. Od začátku roku do konce srpna bylo v ČR zachyceno 3 628 nelegálních přistěhovalců, z toho ve třetím čtvrtletí  bylo zajištěno 1252 takových osob.

Vyplývá to z poslední čtvrtletní zprávy o migraci, kterou pravidelně vydává ministerstvo vnitra. „K 31. 8. 2018 bylo na území ČR registrováno celkem 552 190 osob cizí státní příslušnosti, z toho 263 262 osob v ČR pobývá na základě oprávnění k přechodnému pobytu a 288 928 osob má v ČR trvalý pobyt,“ uvádí zpráva.

Zprávu najdete zde.

Podle Zprávy mezi cizinci pobývajícími legálně na území ČR převažují občané třetích zemí (322 415 osob, tj. 58,4 %) nad občany členských států EU, EHP a Švýcarska (229 775 osob, tj. 41,6 %).

Hlavní důvod je práce

Co se týče důvodů, proč cizinci s přechodným pobytem pobývají na území ČR, je na prvním místě jasný důvod – práce. O mnoho méně lidí žije v ČR kvůli rodině, studiu nebo podnikání: „U cizinců, kteří na území České republiky mají přechodný pobyt, převažuje účel pobytu zaměstnání (45,8 %), dále pak sloučení rodiny (17,4 %), studium (9,1 %) a podnikání (7,9 %),“ píše se ve Zprávě.

Jak vyplývá z tabulky zemí původu migrantů, prvenství drží stále Ukrajina, před Slovenskem a Vietnamem. Ukrajinců žije v ČR 126 068, Slováků je 115 321 a Vietnamců u nás žije 60 745. Další početnou skupinou jsou na čtvrtém místě Rusové, kterých žije v ČR 37 551. Následují Němci a Poláci, kterých je přibližně stejný počet – 21 000.  Přibližně stejně je u nás také Bulharů a Rumunů – kolem 15 000. Tabulku top deseti států uzavírají Američané a Mongolové s počty 9 231 a 8 805.

Nelegální migrace z 82 států

Co se týče počtu uprchlíků – tedy žadatelů o mezinárodní ochranu, celkem bylo ke 30. září 2018 podáno 1 205 žádostí, z toho 429 žádostí ve třetím čtvrtletí. Nejčastějšími žadateli jsou rovněž Ukrajinci (308 osob), za nimi Gruzínci (128) a Kubánci (85). Teprve za těmito občany následují Vietnamci (73), Uzbeci (67), Iráčané (60), Rusové (60), Arménci (51) a Ázerbajdžánci a Turci, kterých požádalo o ochranu v ČR 41 respektive 34.

Počty zachycených nelegálních přistěhovalců pak převážně kopírují země původu migrantů legálně žijících v ČR: „Ve třetím čtvrtletí 2018 bylo na území České republiky zadrženo celkem 1252 nelegálních migrantů (do začátku roku 3628). Z tohoto počtu bylo 78 osob zadrženo na vnější schengenské hranici, tj. na mezinárodních letištích a 1174 při nelegálním pobytu. Na nelegální migraci se podíleli státní příslušníci 82 států z toho nejvíce občané Ukrajiny (331), Moldavska (162), Ruska (90) a Vietnamu (78),“ uvádí Zpráva.

Při nelegálním tranzitu přes ČR bylo podle Zprávy ve třetím čtvrtletí zadrženo celkem 30 osob. „Celkem bylo v roce 2018 (k 30. 9.) zadrženo 154 osob při tranzitní nelegální migrace. Mezi zjištěné migranty patřili nejčastěji občané Iráku (73), Nigérie (15), Sýrie (18), Iránu (9) a Pákistánu (9),“ upřesňuje zpráva.

Podle přiloženého grafu se nelegální migrace vyvíjí, co se týče počtů osob v prvním pololetí, směrem k roku 2015, tedy počty se zvyšují. Celkově však hodnot roku 2015 nelegální migrace zdaleka nedosahuje, spíše míří k hodnotám roku 2012 –  2014, tedy těsně před  vrcholem masového přistěhovalectví do Evropy v roce 2015.

(ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY