Neděle, 7. března, 2021

Spravedlnost přijde o dva náměstky, plánuje Kněžínek

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Jana Kněžínka dozná radikálních změn. Pokud jim přisvědčí i vláda, od nového roku by měl mít resort pouze tři „odborné“ náměstky. V plánu, který Česká justice získala, se nadále nepočítá se sekcemi, v jejichž čele stojí dnes Vladimír Zimmel a Petr Jäger.

Ministr Kněžínek České justici záměr organizačních změn na ministerstvu potvrdil s tím, že ještě nemají konečnou podobu. „Ale z hlediska náměstků, když se ptáte na ně, tak tam podle mě přeskupení útvarů znamená, že se bude muset udělat výběrové řízení na všechny nové sekce. To znamená tři výběrová řízení na tři náměstky,“ uvedl v rozhovoru, který vyjde na České justici v sobotu, ministr Kněžínek. Ministr zároveň očekává, že se noví náměstci najdou mezi těmi stávajícími.

Podle záměru, který má Česká justice k dispozici, by mělo mít ministerstvo čtyři sekce: sekci legislativní, sekci dohledu a justice, sekci provozní a právní a sekci státního tajemníka.

Do sekce legislativní, která vznikne rozdělením sekce justiční a legislativní, by přešla prakticky celá dosavadní sekce mezinárodní a ústavně právní. Konkrétně dva odbory (mezinárodní odbor civilní a trestní) se čtyřmi odděleními a kancelář vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP. Nově mají v sekci vzniknout dvě oddělení: oddělení civilního práva hmotného a oddělení civilního práva procesního.

V sekci dohledu a justice vznikne nový odbor dohledu a kárné agendy a v něm dvě nová oddělení justičního dohledu a exekutorů, notářů a advokátů. Dále nový odbor elektronizace justice, v něm oddělení rozvoje elektronizace justice a oddělení administrace justičních systémů a nový odbor správy a kontroly podřízených organizací, s oddělením stížností a kontrol VS a oddělením pro koordinaci, analýzy a trestní politiku, které přecházejí ze zaniknuvší sekce trestní politiky. Z té přechází i odbor boje s korupcí a střetu zájmů, kde nově vznikne oddělení boje s korupcí.

Nová sekce provozní a právní kopíruje dosavadní sekci ekonomickou. Nově do ní přibude pouze odbor, který měl v dosavadní sekce trestní politiky na starost provoz elektronických náramků.

Podle informací České justice návrh poměrně rozsáhlých změn vyvolal mezi některými úředníky nevoli, zvláště u ostře sledované agendy dohledu nad justicí, exekutory, insolvenčními správci a znalci. I někteří poslanci zabývající se justicí neformálně připouštějí, že zde budou změny, zvláště personální, sledovat. V rozhovoru, který České justici ministr Kněžínek poskytl a který vyjde v sobotu, však ministr pochybnosti rozptyluje a krok podrobně zdůvodňuje, například vynucenými personálními úsporami, snahou o koncentraci kontrolních funkcí a zastupitelností úředníků.

Změny se nedotknou jediného politického náměstka, kterým je bývalý poslanec a předseda Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Jeroným Tejc. Na otázku, zda se on přihlásí do výběrového řízení na některého z „odborných náměstků“, Tejc odpověděl, že o tom „v tuto chvíli neuvažuje“.

(pd, epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY