Ústavní soud se zastal muže kvůli způsobu odběru moči

Sporným se mezi stěžovatelem a soudy stalo hodnocení oprávněnosti a posléze i ústavnosti požadavku svléci se donaha a poskytnout vzorek moči za přímého dohledu zdravotní sestry jako osoby opačného pohlaví Foto: archiv

Ústavní soud se zastal muže, který ve vězení odmítal poskytnout vzorek moči pod dohledem zdravotní sestry. Soudci v dnešním nálezu zdůraznili právo na zachování důstojnosti člověka. Bylo by vhodnější, kdyby se odběr odehrál v odděleném prostoru pod dohledem osoby stejného pohlaví, plyne z nálezu.

Důvodem odběru moči bylo podezření z užívání návykových látek ve výkonu trestu. Vězňův opakovaný nesouhlas se způsobem odběru vedl k jeho dalšímu odsouzení za maření výkonu úředního rozhodnutí. V roce 2014 dostal šest měsíců nepodmíněně. Ústavní soud ale rozsudek zrušil, případ musí znovu projednat Okresní soud Brno-venkov. Justice se s mužovými připomínkami dostatečně nevypořádala.

Ústavní soudci zdůraznili, že pokud existuje důvodné podezření z užívání drog ve věznici, je povinnost odevzdat vzorek moči v souladu s ústavou. Nejde o závažný zásah do lidského organismu, proto se na něj nevážou tak přísné požadavky jako na odběr jiného biologického materiálu.

Nález ke stažení zde.

Dozor při poskytování vzorku moči ale přesto může vést k narušení soukromí a důstojnosti, jehož intenzitu pociťuje každý vyšetřovaný jinak – zcela subjektivně.

„Z hlediska ústavnosti neobstojí jiný postup než vyhovění požadavku vyšetřované osoby, aby v prostoru, jehož účelem je zachování jinak z povahy věci omezeného soukromí v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody, byla při takovém intimním tělesném úkonu přítomna osoba stejného pohlaví,“ stojí v právní větě dnešního nálezu.

Ústavní soud v nálezu zdůraznil, že svým rozhodnutím nepředjímá výsledek celého znovuotevřeného trestního řízení. „Současně si je ve věci rozhodující senát Ústavního soudu vědom podmínek, ve kterých se takové kontroly provádějí, a zejména pak významu a nutnosti preventivních opatření a zásahů pracovníků vězeňské služby vzhledem k tomu, jaké nebezpečí je s požíváním omamných a psychotropních látek ve vězeňském prostředí spojeno,“ napsali soudci.

(čtk)