Evropský žalobce bude brát více než Nejvyšší státní zástupce

EK žaluje Rakousko Foto: archiv

Prestižní a vlivný post Evropského žalobce (EPPO) bude i velmi dobře placeným místem. Zatímco průměrný měsíční plat žalobce z Vrchního státního zastupitelství v Praze je přes 119 tisíc korun a nejvyššího státního zástupce přes 150 tisíc korun, Evropský žalobce bude brát zhruba 290 tisíc korun měsíčně plus náhrady. Výběrové řízení by mělo být spuštěno v řádu měsíců, úřad by pak měl fungovat od roku 2020.

Výběr evropského žalobce bude tříkolový, přičemž dvě kola proběhnou na národní a třetí na evropské úrovni. Výběrovou komisi v ČR bude vedle ministra spravedlnosti tvořit nejvyšší státní zástupce, oba vrchní státní zástupci a jeden zástupce jmenovaný ministrem spravedlnosti. Nejvyšší evropský žalobce bude placen Evropskou komisí, která také stanoví výši platu. „Druhou skupinu budou tvořit evropští žalobci reprezentující členský stát a podle pracovního návrhu EK bude základní plat evropského žalobce 11,173.35 EUR + náhrady (v jejichž rámci se zohledňuje např. rodinná situace evropského žalobce nebo vzdálenost od místa bydliště). Třetí skupinu budou tvořit pověření veřejní žalobci členských států a k jejich platům nemáme zatím přesnější informace,“ reagovala na dotazy Lucie Machálková z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

Z materiálu pro vládu, v němž se řeší výběr evropského žalobce a evropských pověřených žalobců, ovšem vyplývá, že tito pověření evropští žalobci budou placeni také jinak, než jejich čeští kolegové. „Evropští pověření žalobci budou zaměstnáni jako zvláštní poradci podle čl. 5 Pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie a jejich plat bude hrazen z rozpočtu Úřadu“, uvádí se bez bližších podrobností. Ačkoliv se původně plánovalo, že pověření žalobci budou, vedle té „evropské“, vykonávat i „vnitrostátní“ agendu, nově se počítá pouze s jejich evropskou „specializací“. V jednom sídle státního zastupitelství tak vedle sebe budou sedět státní zástupci se stejnou pravomocí i pracovní náplní, avšak velmi pravděpodobně s výrazně odlišnými platy, možná i nápadem případů. Padl i původní záměr, že pověřených žalobců bud okolo dvou až tří, neboť z důvodové zprávy k novele zákona o státní zastupitelství vyplynulo, že se nyní počítá s deseti pověřenými žalobci.

V ČR se zatím jako o možném kandidátovi spekulovalo pouze o jménu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, ten však nedávno prohlásil, že se do výběrového řízení nepřihlásí. Minulý rok na Karlovarských právnických dnech to rezolutně odmítla také vedoucí vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší státní zastupitelství z možnosti přihlásit se vyloučilo na rozdíl od jiných evropských zemí české soudce.

Instituce se sídlem v Lucembursku by měla stíhat podvody s unijními fondy – vždy při škodě nad 100.000 eur (2,7 milionu Kč), mezi 10.000 eur (270.000 Kč) a 100.000 eur může o vyšetřování rozhodnout – a také složitými přeshraničními podvody na dani z přidané hodnoty se škodou přesahující deset milionů eur (přibližně 270 milionů Kč).

Projektu se neúčastní Británie, Dánsko a Irsko, které mají dojednané příslušné výjimky. Zapojit se zatím nehodlají ani Švédsko, Nizozemsko, Polsko, Maďarsko a Malta.

(epa, pd)