John Mucha: Soudím se, abych zabránil cestování Slovanské epopeje

John Mucha. Foto: archiv redakce

Nadace Mucha oslavila v minulém roce 25 let své existence a téměř stejně dlouhou dobu se John Mucha pokouší zajistit důstojný domov významnému dílu svého dědečka, Slovanské epopeji. Slovanská epopej byla po desetiletí umístěna na zámku v Moravském Krumlově. Před volbami v roce 2010 byla převezena do Veletržního paláce v Praze, kde byla nějakou dobu vystavena. Loni plátna na několik týdnů vycestovala do Japonska. Město Praha zamýšlela poslat epopej do dalších zemí např. do Číny, USA a dalších. Z protektivních důvodů podal John Mucha žalobu o určení vlastnictví a bojoval proti dalšímu vycestování epopeje. Jak Mucha několikrát v médiích prohlásil, v případě, že Praha výstavní prostor vybuduje, přestane se okamžitě soudit.

Pane Mucho, co konkrétně jste podnikl v otázce vybudování důstojného stánku pro Slovanskou epopej?
Dlouhodobě se snažím o konstruktivní dialog s Prahou. Za posledních 15 let jsem žádal o schůzku všechny primátory a radní pro kulturu. Ne vždy jsem byl úspěšný a mnoho z nich se nechtělo ani sejít. Vzhledem k tomu, že na podzim byly komunální volby, rozhodl jsem se vybrané kandidáty oslovit před volbami dopisem – několika z nich jsem držel palce a v krátkosti jsem jim popsal situaci ohledně Slovanské epopeje. Po volbách jsem je opět kontaktoval a nyní čekám na reakci. Je mi jasné, že v nové funkci se musí první zorientovat. Věřím, že se mi brzo podaří domluvit osobní setkání. Myslím si, že nyní s novými zastupiteli máme ohromnou šanci a jedinečnou možnost zajistit, aby klíčové dílo mého dědečka našlo svůj finální domov.

Jak vnímáte situaci nyní, po volbách? Slibujete si úspěch v jednání s novými představiteli města?
Jako vždy noví lidé přinášejí změny a já věřím, že se mi brzy podaří s klíčovými představiteli nového zastupitelstva setkat a jednat o možnostech spolupráce. Jak jsem již několikrát veřejně prohlásil, v případě, že Praha zajistí adekvátní prostor pro epopej, jsem ochoten přispět dalšími archivními materiály k tomuto projektu, obsahujícími širokou škálu pastelových studií, kreseb, olejových studií, fotografií a dalších materiálů. Začlenění těchto materiálů uvede vznik a důvody vytvoření Slovanské epopeje do správného kontextu a přispěje k prohloubení zážitku návštěvníků výstavy. Umožní jim výjimečný třírozměrný hluboký vjem, spočívající nejenom v kráse 20 pláten Slovanské epopeje, ale rovněž v zhmotnění celého kreativního procesu od začátku do konce. Takový zážitek nebude mít obdobu nikde ve světě a přispěje k jedinečnosti Prahy.

V závislosti na dostupném prostoru bude také možné rozšířit a obohatit tuto vizi rozšířením Bosenského pavilonu, který byl inspirací pro vytvoření Slovanské epopeje. Pod jednou střechou by tak  mohla vzniknout podstatně větší verze současného Muchova muzea – jednoho z nejúspěšnějších muzeí v České republice. Umožnilo by to věnovat více prostoru pro krátkodobé výstavy, které se nezaměřují pouze na dobu, v níž Mucha tvořil, ale také na paralely mezi jeho dobou a dneškem. Bosenský pavilon, v němž byla umístěna Slovanská epopej, rozšířené Muchovo muzeum a prostor pro krátkodobé výstavy by představoval absolutně unikátní monument jednoho z největších umělců naší země s obrovským světovým dopadem, který by, jak věřím, zvýšil zájem o Prahu stejným způsobem jako muzeum Van Gogh v Amsterodamu.

V jakém stádiu je aktuálně právní spor s městem Prahou? Proč jste se začal soudit?
Důvodů bylo několik. Předně malba je velice křehká. Můj dědeček při malovaní epopeje použil kombinovanou techniku a to temperu a olej. V případě, že s budou plátna neustále zabalovat a rozbalovat, mohlo by to pro plátna být likvidační. Chtěl jsem zabránit cestování epopeje, můj dědeček nezamýšlel, že by měla být epopej neustále na cestách. Měla přilákat návštěvníky do České republiky. Dále bývalá primátorka měla poněkud nekonzistentní názory a často jsem se z tisku dozvídal o nových lokacích pro epopej. S bývalou paní primátorkou se mi nepodařilo setkat osobně. Dalším důvodem bylo absolutní ignorování nejen Nadace Mucha, ale také ICOM (International Council of Museums). Organizace ICOM zaslala poměrně důrazný dopis magistrátu, ve kterém vyjadřuje obavu o stav epopeje a nedoporučuje další cestování.
Co je u Vás nového kromě soudního sporu o epopej?
Těší mě, že je o Muchu ve světě zájem. V září jsme otevřeli obrovskou výstavu v Paříži, v Musée du Luxembourg. Výstava se těší rekordní návštěvnosti  přes 20.000 lidí týdně a je to po Cézannovi a Chagallovi neúspěšnější výstava muzea. Tato výstava bude k vidění až do konce ledna. Další výstavu máme nyní v Bologni.

Jiří Reichl