Kněžínek: Istanbulská úmluva o potírání násilí vůči ženám změny v českém právu nevyvolá

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek Foto: MSP

Istanbulská úmluva o prevenci a potírání násilí vůči ženám, jejíchž dopadů se obává především církev, podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) v podstatě žádné změny v českém právu nevyvolá. Ministr to dnes uvedl ve Sněmovně na dotaz poslance SPD Pavla Jelínka, podle něhož je úmluva Rady Evropy nadbytečná kvůli tomu, že je Česko signatářem úmluvy OSN proti diskriminaci žen.

„Ta úmluva (Rady Evropy) v podstatě žádné změny v českém právním řádu nevyvolá právě proto, že drtivá většina věcí, které ta úmluva upravuje, již je v českém právním řádu promítnuta,“ uvedl ministr. Podle něj o úmluvě koluje řada mýtů a dezinformací. „Velikonoce nám nikdo nezakáže a žádné koncentrační tábory vznikat nebudou,“ slíbil Kněžínek.

Reagoval tak mimo jiné na svatováclavské kázání katolického kněze Petra Piťhy, podle něhož úmluva povede k přijetí opatření proti tradiční rodině. Piťha v katedrále svatého Víta věřícím také řekl, že za názor, že muž a žena nejsou totéž, bude hrozit deportace do „pracovně výchovných táborů vyhlazovacího charakteru“. Organizace Česká ženská lobby na kněze podala trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy.

Úmluva mimo jiné ukládá „vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů“. Oponenty je kvůli tomu označována za nikoli právní, ale ideologický dokument, mezi jehož důsledky by mohla patřit potřeba prokazatelného výslovného souhlasu se sexuálním stykem.

Výhrady k úmluvě mají kromě České biskupské konference či KDU-ČSL i advokáti, kteří se obávají prolomení pravidla zachovávat mlčenlivost. Úmluva totiž ukládá signatářským zemím zajistit, aby zákonná pravidla důvěrnosti nebránila určitým profesím ohlásit důvodné podezření z násilí na ženě či domácího násilí. Ministerstvo spravedlnosti se snažilo obavy advokátů mírnit, jejich povinnosti se prý úmluva netýká.

Úmluvu podle Kněžínka ratifikovalo už 17 členských států EU. Podle ministra odpovídá hodnotám českého státu. „Nespatřuji v ní nic, co by šlo proti tradicím a hodnotám, na kterých stojí Česká republika, její ústava a právní řád,“ řekl Kněžínek. Před její ratifikací bude třeba do českého právního řádu zavést postihy za vynucené sňatky, násilnou sterilizaci a upravit promlčecí dobu u stíhání za ženskou obřízku. Přijetí úmluvy ale podle kritiků bude znamenat změnu přístupu státu k rodině, ke vzdělávání a ve společenských vztazích.

(čtk)