Nová koncepce výuky: Na pražských právech by se trestní právo mělo vyučovat dříve

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Autor: cs.ŠJU

Výuka trestního práva začíná na Právnické fakultě Univerzity Karlovy až v polovině třetího ročníku. Podle vedoucího katedry trestního práva Jiřího Jelínka by se měla zvýšit dotace předmětů platného práva a trestní právo by posluchači měli mít již od třetího semestru. Koncepce dle návrhu vychází vstříc požadavkům studentů a respektuje i názory praxe.

Záměrem nové koncepce je, aby absolventi Právnické fakulty UK měli jednak hlubší teoretické i praktické znalosti trestního práva jako oboru platného práva, jednak lepší předpoklady získat uplatnění na současném trhu práce.


Změna současné koncepce spočívá v:
1) posunutí začátku výuky trestního práva do třetího semestru studia (tj. na počátek
druhého ročníku),
2) zintenzívnění výuky trestního práva v druhé čtvrtině základního kurzu trestního
práva (tj. ve čtvrtém semestru magisterského studia),
3) rozšíření předstátnicové výuky trestního práva,
4) zvýšení nároků na studenta v prvním roce výuky trestního práva (konkrétně
ve čtvrtém semestru magisterského studia).


V současné době je základní kurz trestního práva vyučován až na začátku třetího (z pěti)
ročníků magisterského studia. „Takové zařazení není podle našeho názoru vhodné,
neboť studenti práv jsou konfrontováni s platným právem převážně až v druhé polovině svého magisterského studia, což je v případě oboru trestního práva jednak výrazně časově limituje při výběru navazujících povinně-volitelných předmětů v závěru studia, jednak neodpovídá profilu absolventa a současným potřebám na trhu práce,“ uvádí koncepce.

Návrh nové koncepce výuky trestního práva

Vedoucí katedry upozorňuje na to, že během studia již posluchači často pracují v advokátních kancelářích bez toho, aby za sebou měli předměty věnující se trestnímu právu. „Dnes jsme třeba nuceni učit kriminalistiku a posluchači ještě nemají zkoušku z trestního práva. I posluchači si stěžují, že mají málo platného práva. Samozřejmě to musíme dělat v kontextu s výukou občanského práva, která by měla podle mého názoru začínat už v polovině prvního ročníku, po půl roce studia římského práva a státovědy?“ řekl Jiří Jelínek České justici.

Změnou koncepce dojde podle návrhu ke zdůraznění přirozeného propojení trestního práva
hmotného a procesního a studenti tak získají komplexnější představu o vzájemných
souvztažnostech v rámci oboru trestního práva. „Obsahově to bude znamenat, že větší
pozornost bude ve výuce věnována zvláštní části trestního práva hmotného (téměř každé
hlavě zvláštní části trestního zákoníku bude věnována samostatná přednáška) a trestnímu
právu procesnímu (bude vyučováno od čtvrtého semestru studia), což odpovídá
i požadavkům studentů,“ upřesňuje koncepce.

Předseda Studijní komise Akademického senátu Univerzity Karlovy Michal Říha v reakci uvedl, že dokument katedry je reakcí na teze nové koncepce studia. „Teze byly vypracovány na základě dvou mezinárodních hodnocení fakulty a univerzity, několika dotazníkových šetření a setkání se zástupci většiny profesních komor,“ dodává.  Relevantní dokumenty najdete zde.

(epa)