Pražská soudkyně čelí kárné žalobě, nezákonně odstranila usnesení ze spisu

Foto: archiv

O deset procent z platu na půl roku může podle návrhu kárného žalobce přijít soudkyně Městského soudu (MěS) v Praze Margita Víšková. Předseda Libor Vávra ji vytýká, že vydala usnesení o předběžném opatření, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku a stalo se tak závazným. Místo toho, aby je při změnu názoru na návrh na vydání předběžného opatření zrušila, vydala později jiné usnesení, kterým návrh zamítla a přikázala původní usnesení odstranit ze spisu o z rejstříku.

Za hrubé porušení procesního postupu Vávra kárnou žalobu podal již na jaře letošního roku, projednávání věci ale Nejvyšší správní soud nařídil až na konec listopadu. Pochybení soudkyně bude řešit senát Radovana Havelce na konci měsíce.

Celá incident se měl odehrát v lednu a únoru tohoto roku. 1. 2. 2018 byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn návrh insolvenčního dlužníka na vydání předběžného opatření, doručený do datové schránky soudu dne 31. 1. 2018, dne 2. 2. 2018 kárně obviněná návrhu na vydání předběžného opatření plně vyhověla, a to usnesením, které bylo na její pokyn dne 5. 2. 2018 v insolvenčním rejstříku též v 16:46 hodin zveřejněno, přičemž následujícího dne 6. 2. 2018 o stejném návrhu ze dne 31. 1. 2018 opětovně rozhodla, a to usnesením tak, že dlužníkův návrh na vydání předběžného opatření naopak zamítla, ač věděla, že (první) vyhovující usnesení sice nebylo účastníkům doručeno zvláštním způsobem, ale bylo již zveřejněno v insolvenčním rejstříku, tedy ve smyslu § 71 a násl. insolvenčního zákona doručeno, čímž se stalo ve smyslu § 170 odst. 1 o. s. ř. za použití § 7 insolvenčního zákona závazné pro soud. „Soudkyně nechala (první) usnesení o vydání předběžného opatření ze dne 2. 2. 2018 z insolvenčního rejstříku i spisu trvale odstranit a pod stejným pořadovým číslem byl na pokyn kárně obviněné zveřejněn záznam o jeho mylném zařazení do insolvenčního spisu,“ upřesnila České justici místopředsedkyně MěS Simona Bradáčová

Kárný senát NSS není vázán sankcí, kterou navrhuje kárný navrhovatel. Soudci může být udělena důtka, snížen dočasně plat, v některých případech je od trestu dokonce upuštěno. V těch nejzávažnějších případech je možné odvolání z funkce soudce.

Eva Paseková