Soudce Kydalka se opět omluvil z jednání kárného senátu

Soudce Kamil Kydalka Reprofoto: ČT

Jednání kárného senátu se soudcem Městského soudu v Praze (MěS) Kamilem Kydalkou se opět komplikuje. Podle informací České justice se totiž soudce Kydalka z nového termínu, který byl stanoven na 28. listopadu, omluvil. Na své účasti však trvá a požádal předsedu kárného senátu Nejvyššího správního soudu (NSS) Jakuba Camrdu o stanovení jiného termínu.

Jednání kárného senátu o návrhu předsedy MěS Libora Vávry se odkládalo již několikrát. Důvodem byla Kydalkova delší zdravotní indispozice. Předseda Vávra soudce Kydalku viní z porušení soudcovské etiky pro jeho výrok o uplacené amnestii prezidenta Václava Klause, kterého se měl dopustit v neformálním rozhovoru s novinářkou Seznam Zprávy Sabinou Slonkovou. V říjnu letošního roku tomu byl přitom rok, co byla kárná žaloba podána.

Zatím jediné jednání kárného senátu proběhlo 26. září. Na jeho konci došlo k ostré výměně mezi soudcem Kydalkou a předsedou kárného senátu Camrdou ohledně způsobu vedení líčení. Soudce Kydalka i kárný žalobce Vávra se také ohradili proti stanovenému termínu dalšího jednání kárného senátu, o němž předseda Camrda nechtěl diskutovat. Oba soudci totiž měli na tento den nařízeno hlavní líčení ve „svých“ věcech na MěS.

K jednání, které mělo být minulý týden, však nakonec také nedošlo, přičemž oficiálním důvodem pro jeho zrušení byla omluva Kydalkova obhájce, který náhle onemocněl. Nový termín byl stanoven na 28. listopadu.

I v tento den však soudce Kydalka soudí, což obratem také sdělil NSS. „V týdnu od 26.11.2018 máme nařízenou věc obž. Arnoldová a spol. Jedná se o trestní věc se 14 obžalovanými pro rozsáhlé úvěrové podvody, kdy samotný výrok obžaloby je na bezmála 40 stranách. Škoda přesahuje desítky milionů korun. S ohledem na výše uvedené tedy žádám o stanovení jiného termínu jednání Vašeho soudu. Jak jsem již uvedl i v jiných podáních, nemohu se účastnit jednání v sudých týdnech, kdy dle plánu práce mám přidělenou jednací síň č.d.117/1.patro.  Mohu pouze v lichých týdnech.  Navíc jsem oprávněn se jednání před Vaším soudem účastnit, vyjadřovat se k prováděným důkazům a být přítomen výslechu svědků a těmto i klást otázky. Takovým přístupem je mi toto oprávnění odňato,“ napsal soudce Kydalka a požádal zároveň o jiný termín.

Kydalka také po posledním jednání kárného senátu podal námitku podjatosti proti předsedovi Camrdovi, v níž namítá mj. jeho procesní pochybení. Nově také soudce Kydalka zpochybňuje podle informací České justice protokol o jednání kárného senátu 26. září. Jak České justici sdělila mluvčí NSS Sylva Dostálová, rozhodnutí o námitce vyhlásí předseda Camrda na dalším jednání kárného senátu.

Podle Českou justicí oslovených odborníků sice může jednání kárného senátu proběhnout bez účasti Kydalky, avšak s ohledem na jednoinstančnost kárného řízení je zde velké riziko úspěšné ústavní stížnosti, byla-li by případně podána. Z tohoto důvodu se předsedové kárných senátů maximálně snaží o účast kárně obžalovaných. Problémy s jejich účastí a vzniklé procesní obtíže jsou jednou z namítaných nedostatečností platné úpravy kárného řízení se soudci, státními zástupci a exekutory.

Petr Dimun