Úterý, 2. března, 2021

Analýza: Bezpečnostní informační služba vstoupila výroční zprávou jako další hráč do politiky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na tenký led politické ideologie se pustila ve Výroční zprávě Bezpečnostní služba (BIS). Zpráva vysílá varování politikům, ale i tzv. obyčejným lidem. Podle Zprávy nebezpeční hrozí od obou kategorií, neboť jsme v situaci, kdy se političtí pragmatici angažují spolu s extremisty, kteří se naopak spojují s občanskými protesty proti politice vlády, elektronické evidenci tržeb nebo zákazu kouření. Za největší riziko má BIS lživé útoky proti vládě. Školy by pak měly změnit osnovy a přestat učit panslovanství a sovětský dějepis.

Bezpečnostní informační služba letos v oddílu Zprávy Ochrana ústavnosti a demokratických základů státu nezůstala jen při úvodním konstatování, že „Bezpečnostní informační služba nezaznamenala žádné aktivity, které by z jejího pohledu představovaly konkrétní hrozbu a bezprostřední ohrožení demokratických základů ČR,“ nýbrž přistoupila k výkladu politických ideologií a definic i politických hrozeb od těch, kteří vystupují proti vládě. Současně ovšem BIS na jiném místě varuje před vládní politikou a indoktrinací dětí ve školách.

BIS: Pravice a levice ztrácí relevanci

Zatímco stoupenců komunistické nebo nacistické diktatury ubývá a novou generaci neoslovují, vznikají pro společnost nové rizikové jevy, vyplývá ze Zprávy. Důvodem nezájmu o totalitní ideologie je podle Zprávy důsledná protiextremistická politika státu, ale také „nová společenská realita 21. století“.
Podle BIS rozdělení na pravici a levici ztrácí na významu a důležitosti: „V neposlední řadě úpadek těchto uskupení ovlivnila nová společensko-politická realita začátku 21. století. Tradiční rozdělení společnosti na pravo-levé politické škále dnes ztrácí relevanci a společnost se mobilizuje a štěpí spíše na jednotlivých politických otázkách,“ uvádí doslova ve Zprávě BIS.

Buď se celé týmy politologů, vědců a sociologů mýlí, nebo BIS někam míří. Pravolevé rozdělení společnosti trvá stejně tak, jako přetrvávají kolektivistické ideologie proti ideologii uznávající svobodného jednotlivce a ideologie paternalismu, státního poručnictví, příkaznictví a zákaznictví a levicového všeobjímajícího státu nad osobní odpovědností člověka za život. Vzhledem k faktu, že Bezpečnostní informační služba je seriózní firma, která  má být jedním z pilířů státu, přichází v úvahu druhá možnost – Služba tím někam míří.

Extremisté v souladu s pragmatiky

Takto BIS  popisuje důsledky pádu levice a pravice: „Existující poptávka po jednoduchých a rychlých řešeních složitých socio-ekonomických problémů zároveň vytváří prostor, jenž kromě ,tradičních´ extremistů přitahuje i ryzí pragmatiky, kteří se v problému angažují primárně za účelem uspokojení svých osobních cílů. Vyhrocená rétorika, která angažmá těchto extremistů i pragmatiků provází, však přispívá k další polarizaci společnosti,“ pokračuje Služba v druhém kroku.

Kdo jsou oni pragmatici však BIS ani nenaznačí: Jsou to politici ve funkcích? Jsou to politici z neparlamentních stran? Jiní lidé?

Nepřátelé vlády se setkávají bez politického obsahu

Další zajímavou pasáž obsahuje následující oddíl „protiimigrační a protimuslimské aktivity“. Podle BIS se spektrum protiimigračních a protimuslimských osob nachází v krizi a téma „vyprchalo“.

Jenže podle Služby tito lidé nezmizeli, nýbrž se transformovali z protiimigračního hnutí do hnutí „protivládního“: „Vlivem ztráty mobilizačního potenciálu se značná část protiimigračního hnutí postupně přetransformovala do hnutí ,protivládního´. Převážná většina aktivistů, kteří se po jejím vzniku profilovali na migrační krizi, přeorientovala svou pozornost na jakákoli jiná témata vzbuzující emocionální reakce veřejnosti, jejichž prostřednictvím by se mohla zviditelnit a získat co nejširší podporu občanů,“ uvádí se v poslední Zprávě, podle které „převážná většina tohoto spektra nadále veřejně deklarovala svůj odpor k setrvání ČR v EU a NATO a pozitivně se stavěla k politice prezidenta Putina či akcentovala tzv. slovanskou vzájemnost“.

Co je tedy obsahem současné činnosti nepřátel vlády? „Tyto aktivity měly podobu demonstrací, besed s občany, petičních akcí, letákových kampaní atd. Oproti předchozímu roku je charakterizoval celkový pokles počtu účastníků a nižší zastoupení veřejnosti. Mnohdy šlo jen o dílčí setkávání jednotlivých aktivistů, navíc bez politického obsahu. Nebyly zaznamenány žádné nebezpečné formy protestů, většina radikálnějších projevů měla jen verbální podobu. Vedle vlastních akcí se aktivisté účastnili různých protestů, které pořádali ,běžní´ občané proti některým rozhodnutím vlády (proti EET, proti zákazu kouření v restauračních zařízeních atd.),“ popisuje Zpráva BIS.

Největší riziko je šíření lží proti vládnoucí třídě

Za největší riziko pro Českou republika pak BIS označuje kritiku vládnoucí třídy společnosti prostřednictvím šíření lží: „Největší riziko působení protiimigračních/protivládních subjektů nadále spočívalo zejména v šíření lživých či manipulativních tvrzení, jejichž cílem bylo kritizovat establishment a přispět k polarizaci a radikalizaci části veřejnosti, což by v krajním případě mohlo vyvolat nedůvěru obyvatel ve stávající systém a vést až k destabilizaci společnosti,“ uvádí se ve Zprávě doslova.

Jenže sama BIS establishment kritizuje, a to nikoli poprvé. Před aktivitami ruských a čínských vlivových operací  a hybridními útoky proti „EU a NATO“ varuje BIS opakovaně. Letos poprvé však v poznámkovém aparátu upozorňuje na nebezpečnou politiku státu potažmo ministerstva školství, které odpovídá za obsah výuky dějepisu a českého jazyka ve školách. Prostřednictvím české školské politiky dochází podle BIS k indoktrinaci dětí Ruskem a panslovanstvím. V kombinaci s drastickým popisem Rusů infiltrovaných do České republiky je zjevné, že stát by měl podle BIS obsah výuky neprodleně změnit.

Internacionalisté, bojovníci proti islamizaci a dekadenci

“Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil. Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození). Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedy i hybridní strategie,“ uvádí se v poznámkovém aparátu Zprávy.

V závorce pak k tomu BIS dodává: „Orwell: Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá současnost, ovládá minulost.“  A ještě: „Dveřmi vyhodíte internacionalistu a oknem se vám vrátí bojovník proti migraci, islamizaci, dekadentnímu chaosu a obhájce tradičních křesťanských hodnot,“ dodává v poznámkovém aparátu Výroční zpráva BIS o situaci v České republice.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY