Justiční zaměstnanci budou brát průměrně 30 tisíc měsíčně, zavádí se zvláštní příplatky

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, exministr spravedlnosti Jan Kněžínek, předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra a předseda Krajského soudu v Praze Ljubomír Drápal Foto: ČJ

Od 1. ledna příštího roku stoupnou mzdy pracovníků soudů o 14 procent, na státních zastupitelstvích pak o 15 procent. Průměrná mzda nesoudcovského personálu by pak měla činit 30 tisíc korun hrubého. „Stále platí, že odměňování zaměstnanců justice se pohybuje pod celostátním průměrem ve veřejných službách. Není to ideální stav a je co dohánět,“ řekl dnes ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Jako pozitivní krok zvýšení platů administrativy označil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, předseda Krajského soudu v Praze Ljubomír Drápal a předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra.

Po navýšení se zaměstnanci justice průměrně dostanou na 30.000 korun hrubého. „Navyšování souvisí s celkovým navyšováním odměn ve veřejné správě, ale důvod je zejména ten, že odměny nesoudcovského personálu jsou dnes výrazně pod celorepublikovým průměrem. Navýšením bychom chtěli docílit toho, že se tomu průměru alespoň přiblížíme,“ vysvětlil ministr.
Asistentovi soudce vzroste hrubý příjem o 7190 Kč, vyššímu soudnímu úředníkovi o 4750 Kč, soudní zapisovatelce o 1430 Kč. Celkem 2170 zaměstnanců si polepší v platové třídě.
Kromě navýšení platových tarifů o 5 procent justiční personál dostane k platu tzv. zvláštní příplatek podle odvedené práce. Ten bude činit minimálně 500 Kč u méně náročných, respektive minimálně 1550 Kč u více náročných prací. Ti, kteří nevykonávají práci v souvislosti se soudnictvím, zvláštní příplatek mít nebudou. Jedná se například o pracovníky v oblasti IT.

Čtěte také: Nedůstojné platy administrativy soudu? Nejhůře jsou na tom zapisovatelky


Navýšení platových tříd
Asistent soudce do 13. platové třídy (nyní 11.–13. platová třída)

Asistent na Nejvyšším soudu, Nejvyšším správním soudu a Nejvyšším
státním zastupitelství do 14. platové třídy (nyní 13. platová třída)

Vyšší soudní úředník a justiční čekatel do 12.–13. platové třídy
(nyní 11.–13. platová třída)

Soudní tajemník do 9.–10. platové třídy (nyní 8. platová třída)

Zapisovatelky na státních zastupitelstvích do 7.–8. platové třídy


Podle předsedů soudů i nejvyššího státního zástupce je nejdůležitější personálně stabilizovat personál v justici. V současné době totiž není konkurenceschopná nejen v privátním, ale ani ve veřejném sektoru, kde jsou platy obecně o něco vyšší. „Fluktuace justici škodí, je třeba si dobrých pracovníků vážit, pracují často s citlivými daty,“ uvedl Pavel Zeman s tím, že vyjednané zvýšení považuje za „dobrý skok“. Je podle něj třeba si uvědomit, že například zapisovatelky nebo pracovníci v rejstřících musí být vysoce kvalifikovaní.

Prezentaci ministerstva ke zvyšování platů najdete zde.

„I nejméně kvalifikovaný zaměstnanec na soudu by měl mít maturitu,“ upozornil Ljubomír Drápal, který za vyjednávání o platech poděkoval zejména ekonomickému náměstkovi ministerstva Miroslavu Zábranskému a také Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Podle předsedy Krajského soudu v Praze jde ale jen o první úspěch, protože justice požaduje nadprůměrné výkony a tomu by měla odpovídat i nadprůměrná mzda. Průměrná hrubá mzda v České republice dosáhla ve třetím čtvrtletí letošního roku 31.516 Kč a justiční personál na ni tedy stále nedosáhne.


Konkrétní příklady navýšení – bez nenárokových složek platu
Asistent soudce do 13. platové třídy – celkové navýšení o 7 190 Kč
• Z 11. do 13. platové třídy, 7. platový stupeň (do 15 let praxe)
• Navýšení platového tarifu o 1 280 Kč
• Navýšení platové třídy – 4 660 Kč
• Zvláštní příplatek 1 250 Kč


Předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra pak upozornil, že kvalita rozhodování leží na soudcích, ale o každodenní rychlosti rozhoduje právě administrativní personál. Pokud je pracovník nekvalitní, může docházet k prodlužování řízení banálními chybami.

Kněžínek přiznal, že zatím se nepodařil vymýtit nešvar, kdy u nejnižších platových tříd dochází k tomu, že vypočtený plat je pod úrovní tzv. zaručené mzdy a soudy jej musí „uměle“ dorovnávat. Například startovací hrubý plat zapisovatelky (6. plat. třída, pokud přijde úplně bez praxe a je zařazena do 1. stupně pozn. red.) činí pouhých 12 350 korun. Kněžínek uvedl, že platy v justici bude řešit i v budoucnu. „Rád bych se také věnoval přísedícím a znalcům,“ uzavřel.

Kladně hodnotí pokrok, ke kterému došlo v oblasti platů administrativních a odborných pracovníků soudů, také Soudcovská unie. Jejich odměňování je třeba podle prezidentky Daniely Zemanové se věnovat i nadále. „Dosažené změny přinášejí viditelné zlepšení, které se kladně projeví v činnosti soudů,“ doplnila.

Eva Paseková