Z Nejvyššího soudu odchází 8 soudců, končí i Stanislav Rizman

Předsedkyně německého Spolkového soudního dvora Bettina Limpergová na návštěvě NS Foto: NS

Na konci letošního roku opustí Nejvyšší soud osm soudců. Trestní kolegium opustí ještě před dovršením hranice 70 let jeho dlouholetý předseda Stanislav Rizman. Ten dříve působil jako předseda někdejšího vojenského kolegia federálního Nejvyššího soudu. Jak již dříve Česká justice informovala, z důvodu věku také odchází předseda civilního kolegia Vladimír Kůrka.

Na předsedu trestního kolegia rezignoval Rizman ze své vlastní vůle v roce 2015. Nahradil ho František Púry. České justici tehdy Rizman řekl, že rezignaci zvažoval dlouhodobě, protože je z funkce po čtvrtstoletí unavený. Nyní jeho definitivní odchod z Nejvyššího soudu potvrdil mluvčí Petr Tomíček. „Odchází na vlastní žádost,“ uvedl.
Rizman je přední odborník na tuzemské trestní právo, společné s Púrym a Pavlem Šámalem jsou známými spoluautory velkých komentářů k trestnímu zákoníku. Zda bude ještě působit v rámci justice, zatím neví. „Záleží na tom, jak se budu cítit,“ sdělil České justici.

JUDr. Stanislav Rizman 1972 promoval na Právnické fakultě Univerzity Komenského Foto: archiv

Trestní kolegium pak na konci roku oslabí odchod dalších tří soudců – odchází sedmdesátiletí Karel Hasch, Petr Hrachovec a Vladimír Jurka.

Posílit bude muset i občanskoprávní a obchodní kolegium. Z důvodu dovršení hranice 70 let a zániku funkce soudce k 31. 12. 2018 odchází soudkyně Marta Škárová, předseda kolegia Vladimír Kůrka a soudce Pavel Pavlík. „Dále se chystá odejít také JUDr. Blanka Moudrá – a to na vlastní žádost ještě před dovršením věku 70 let,“ upřesnil Petr Tomíček.
Kdo Kůrku nahradí zatím není jasné. V kuloárech se nejvíce spekuluje o Zdeńkovi Krčmářovi nebo Petru Šukovi. „Pracuje se na tom tak, abychom pokud možno konkrétní osobu měli k 1. lednu příštího roku,“ řekl už dříve předseda Pavel Šámal České justici. Ten také nedávno oznámil, že trestní kolegium by chtěl doplnit státními zástupci Petrem Škvainem a Radkem Doleželem.
Bývalý ústavní soudce Kůrka by se podle informací info.cz mohl stát poradcem předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského.

K 1. 12. 2018 měl (i k dnešku má) Nejvyšší soud 69 soudců, z toho 22 v trestním kolegiu a 47 v civilním kolegiu. K tomu na soudu aktuálně působí 5 soudců stážistů na trestním úseku a 10 soudců stážistů na úseku civilním.
V průběhu roku 2018 byli nově jmenováni 4 soudci – trestní soudce Josef Mazák a na civilním úseku Michael Pažitný, Hynek Zoubek a Pavel Malý. Podle informací České justice by hned v lednu 2019 na Nejvyšší soud mohla být přeložena další „várka“ nových soudců, kteří by zaplnili místo po těch, kteří odejdou.

Eva Paseková