Podat zápis do rejstříku vlastníků musí do konce roku jen firmy zapsané v obchodním rejstříku

Nový systém má být postavený na jednotné platformě a informačních technologiích Ilustrační foto: archiv

Všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku musí podat ke krajským soudům návrh na zápis do evidence skutečných vlastníků do 1. ledna 2018. Nadace, spolky nebo svěřenské fondy, či společenství vlastníků, tedy osoby zapsané v jiných rejstřících, tuto povinnost splní až do 1. ledna 2021. Návrh lze podat pomocí formuláře ministerstva spravedlnosti, do konce roku je zdarma.

Formulář jakožto i přesné informace, koho se povinnost týká, jak je zpoplatněna a jak ji správně realizovat, lze najít na speciálním webu ministerstva spravedlnosti.

Není pravda, že do konce roku musí majitele nechat zapsat všechny právnické osoby včetně například spolků, nadací, společenství vlastníků jednotek nebo svěřenských fondů: „Od 1. ledna 2018 platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřenských správců svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů (dále „zapsané osoby“) zapsat svého skutečného majitele. Je přitom třeba dodat, že tuto povinnost musí splnit právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. Pro úplnost lze uvést, že povinnost zapsat skutečného majitele nedopadá na odštěpné závody zapsané v obchodním rejstříku, jelikož nejde o právnické osoby,“ informuje ministerstvo spravedlnosti.

Kdo jsou ony ostatní právnické osoby? Podle rejstříkového zákona jsou to všechny osoby od spolků až po ústavy: „Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen „veřejný rejstřík“) se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností,“ uvádí hned ve svém prvním paragrafu rejstříkový zákon, který detailně popisuje, jak má která právnická osoba v této věci jednat.

Návrh může do konce roku podat firma zdarma formulářem

Návrh mohou právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku podat prostřednictvím elektronického formuláře k příslušnému rejstříkovému soudu. „Tím je krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud zapsané osoby (tj. právnické osoby nebo svěřenského správce – § 118h odst. 2 rejstříkového zákona),“ uvádí se na webu ministerstva spravedlnosti, kde jsou příslušné adresy krajských soudů, kam se zápis odešle.
Do 31. prosince 2018 není zpoplatněn, poté bude stát 1000 korun. „Od poplatku nicméně budou i poté osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku, svěřenské fondy a zápisy údajů podle § 118f písm. d) rejstříkového zákona,“ upřesňuje ministerstvo spravedlnosti.

Zápisy rovněž provádí notáři. Navrhovatel, kterým je právnická osoba, může samozřejmě k podání návrhu na zápis zmocnit třetí osobu, dodává k tomu ministerstvo. Pokud navrhovatel zápisu nepodává zápis prostřednictvím notáře, použije již zmíněný formulář ministerstva spravedlnosti.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová