Právnické komory podporují prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Daňové přiznání Foto: archiv

Komora daňových poradců (KDP) i Česká advokátní komora (ČAK) podporují pozměňovací návrh k daňovému balíčku, který se týká prodloužení lhůty pro podání řádného daňového přiznání na čtyři měsíce od skončení zdaňovacího období, pokud bude podáno elektronicky, nebo na šest měsíců, pokud přiznání podává za poplatníka poradce.

Podle členky představenstva ČAK Moniky Novotné návrh odstraňuje výkladové problémy spojené s tím, že plná moc byla v zákonné lhůtě založena pro jednoho poradce, ale následně z jakéhokoli důvodu daňové přiznání zpracovává jiný poradce. „V České republice je v současné době jedna z nejkratších lhůt pro podání daňového přiznání v EU. Mnoho poplatníků daně má proto problém v tomto krátkém intervalu zkompletovat všechny potřebné doklady, které potřebuje pro vyplnění svého daňového přiznání,“ kritizuje současný stav ve svém pozměňovacím návrhu poslanec Tomáš Martínek (Piráti).

V současné době je jedinou legální cestou prodloužení této lhůty zaplacení poplatku soukromému daňovému poradci. Dalším problémem stávajícího systému je nízká míra elektronicky podaných daňových přiznání. Elektronické podávání daňového přiznání umožňuje zrychlení celého procesu a dále snížení administrativních nákladů a zjednodušení archivace, zdůvodňuje podání návrhu, který nově prodlužuje současnou tříměsíční lhůtu pro podání daňového přiznání o jeden měsíc v případech, kdy daňový subjekt podává daňové přiznání elektronicky. „To přináší občanům pozitivní motivaci pro větší využití elektronických daňových přiznání. Zároveň nepřináší žádná negativa pro stávající poplatníky, kteří nechtějí využít možnosti elektronického podání.“

Návrh tak přináší osobám podávajícím daňové přiznání pozitivní motivaci pro využití elektronické formy podání a zároveň umožňuje osobám, které zvládnou sami vyplnit daňové přiznání, stihnout podat přiznání včas i bez nutnosti využití daňového poradce. Nově se tak budou případné sankce za nepodání daňových přiznání počítat až v květnu, kdy bude jasné, že poplatník nepodal přiznání k dani z příjmů ani elektronicky v určené prodloužené lhůtě.

Obdobná legislativa platí i v jiných zemích. Například ve Velké Británii je standardní lhůta pro podání daňového přiznání 7 měsíců po skončení zdaňovacího období, pro elektronické daňové přiznání je lhůta celých 10 měsíců. V sousedním Rakousku je termín pro elektronické přiznání daně z příjmu 30. 6., to je o 2 měsíce déle než v případě papírového podání.

„Tento návrh v prvé řadě pozitivně motivuje poplatníky k elektronické komunikaci se správcem daně, což jako Komora dlouhodobě podporujeme,“ říká člen prezidia KDP Jiří Nesrovnal.  „Kromě toho uvedený návrh odstraňuje mnohé výkladové nejasnosti, které v současné době v oblasti lhůt pro podávání přiznání zbytečně komplikují správu daní a přinášejí nejistotu pro poplatníky,“ doplňuje vedoucí sekce správa daní a poplatků Tomáš Hajdušek. Upozorňují rovněž na to, že uvedený návrh odstraňuje zbytečné riziko v případě neúmyslných pochybení poplatníků či nestihnutí lhůt z důvodu jejich zaneprázdnění. V těchto situacích mohou situaci zachránit buď elektronickým podáním daňového přiznání, nebo využitím služeb daňových poradců. Výhodou pozměňovacího návrhu je také nulový negativní dopad do příjmů státního rozpočtu a zjednodušení správy daní na straně správce daně.

Návrh, který se týká prodloužení lhůty pro podání řádného daňového přiznání na čtyři měsíce od skončení zdaňovacího období, pokud bude podáno elektronicky, nebo na šest měsíců, pokud přiznání podává za poplatníka poradce (daňový poradce nebo advokát), aniž by bylo nutné založit v tříměsíční lhůtě pro podání daňového přiznání plnou moc pro tohoto daňového poradce, hodnotí pozitivně i Česká advokátní komora.Jde o podporu elektronizace finanční správy a současně o projev vstřícnosti ve vztahu k poplatníkům,“ uvádí členka představenstva ČAK Monika Novotná.

Zároveň podle ní tento návrh odstraňuje výkladové problémy spojené s tím, že plná moc byla v zákonné lhůtě založena pro jednoho poradce, ale následně z jakéhokoli důvodu daňové přiznání zpracovává jiný poradce.

Dušan Šrámek