Vrchní soud vyloučil z projednávání případu Nečesaného soudce Mjartana, advokát nesouhlasí

Lukáš Nečesaný u hradeckého soudu Foto: archiv

Senát soudce Miroslava Mjartana z Krajského soudu v Hradci Králové, který Lukáše Nečesaného dvakrát zprostil viny, Vrchní soud v Praze z případu vyloučil. Podle advokáta Oldřicha Chudoby to odůvodnil tím, že Mjartanův senát řádně neodůvodnil svůj rozsudek a odvolával se na právní názor vrchního soudu. „Nesouhlasím s tím, závěry soudu byly řádně odůvodněné a hodnocení důkazů je výsadním právem soudu prvního stupně,“ řekl Nečesaného advokát České justici s tím, že ale nemá prostředky, jak se rozhodnutí bránit.

Pražský vrchní soud znovu zrušil rozsudek, který zprošťoval Lukáše Nečesaného viny z pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích. Případ z roku 2013 tak bude muset pošesté řešit krajský soud. Spolek Šalamoun, který na případ Nečesaného dlouhodobě upozorňuje uvedl, že informaci o výměně soudce měla dříve Česká televize, než účastníci řízení. „Je naprosto nevysvětlitelnou záhadnou a neuvěřitelným únikem informací z Vrchního soudu v Praze, že předseda senátu nalézacího soudu v Hradci Králové, JUDr. Miroslav Mjartan, byl z případu vyloučen. Tím, že soud rozhodoval v neveřejném zasedání dne 28.11.2018 důvody zrušení rozsudku a nově i vyloučení předsedy senátu nalézacího soudu nejsou známy stranám, tedy Lukáši Nečesanému a ani jeho obhájcům, ani státní zástupkyni  a jak je možné, že jsou známy veřejnoprávnímu médiu?,“ uvedl předseda spoluku Václav Peričevič.

Spolek před několika měsíci podal podnět ke kárné žalobě na předsedu senátu Vrchního soudu v Praze Jiřího Lněničku, který už dříve Mjartanovi případ vrátil s tím, že jeho senát se až příliš se zaklínal názorem Nejvyššího soudu, který případ vrátil na začátek. Šalamounu vadí, že Lněnička o Nečesaného odvolání rozhodl při neveřejném jednání a Nečesaný tak neměl možnost podat námitku podjatosti soudce, čímž byl podle obhájců krácen na svých Ústavou daných právech.
Předseda soudu Jaroslav Bureš ale návrhu Šalamounu nevyhoví. „Výhrady proti postupu soudce, jež uplatnil v podnětu ke kárnému řízení soudce JUDr. Jiřího Lněničky spolek Šalamoun, byly zcela  totožné s důvody, které uvedl ve své stížnosti proti usnesení Vrchního soudu v Praze Lukáš Nečesaný,“ reagoval na dotazy České justice Bureš a odkázal na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. října 2018, č.j. 11 Tvo 19/2018-11. „Jak je patrno z odůvodnění citovaného rozhodnutí, zejména z odstavců 10. a 11, shledal Nejvyšší soud zcela nedůvodnými též námitky stran rozhodnutí odvolacího soudu v neveřejném zasedání a tvrzené nemožnosti účastníků vyjádřit se k osobě soudce,“ dodal předseda soudu.

Obžaloba tvrdí, že 21. února 2013 napadl tehdy dvacetiletý student gymnázia Nečesaný kadeřnici polenem, opakovaně ji udeřil do hlavy a sebral jí přes 10.000 korun z tržby a peněženky. Vážně zraněnou ženu našel její syn, život jí zachránili lékaři královéhradecké nemocnice.

Krajský soud v Hradci Králové mladíka třikrát uznal vinným, nejprve mu dvakrát uložil 16 let, později 13 let odnětí svobody. Po zásahu Nejvyššího soudu byl Nečesaný propuštěn z vězení a poté dvakrát nepravomocně zproštěn viny, a to novým soudním senátem. Předchozí osvobozující rozsudek vrchní soud rovněž zrušil s tím, že krajský soud se držel názoru Nejvyššího soudu i v otázce hodnocení důkazů, což by neměl.

Aktuálně zrušený pátý verdikt je z letošního 14. května. Předseda soudního senátu Miroslav Mjartan tehdy uvedl, že při pochybnostech o vině obžalovaného musí rozhodnout podle zásady in dubio pro reo, tedy ve prospěch obviněného. Soudu chyběl klíčový důkaz. Kadeřnice sice Nečesaného opakovaně označila za pachatele, její výpověď však zpochybnili znalci, podle nichž trpěla amnézií.

(epa)