BIS požádala o pomoc s odhalováním terorismu občany, ohlas není velký

Definice terorismu v českém právním řádu chybí Foto: Pixabay

Ani jedna informace ve vztahu k terorismu. Takový je výsledek výzvy Bezpečnostní informační služby (BIS) k občanům, aby si všímali okolí a předávali BIS informace o teroristech, kteří „někde musí žít, bydlet, nakupovat materiál, zbraně, financovat aktivity“ – a může to být i u nás. Znamená to, že jsme stále bezpečnou zemí, říká k tomu mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Výzvu pod názvem „Co můžete udělat“ zveřejnila česká Služba loni v říjnu. „Občané to jsou miliony očí a miliony uší, kterým téměř nic neunikne. Stejně jako se říkávalo za našich předků, že každý voják nosí v torně maršálskou hůl, tak dnes platí, že každý z Vás může být tím, kdo pomůže ochránit životy a majetek obyvatel České republiky,“ obrátila se k občanům před třemi měsíci česká Služba. Současně BIS pro tyto účely zprovoznila horkou linku a rovněž účet na Twitteru.
„V demokratických systémech nemohou ani ty nejlepší bezpečnostní složky existovat bez úzké vazby na občany. Svět není zrovna nejbezpečnějším místem k životu a v době zvyšujících se hrozeb terorismu to platí dvojnásob. V takových časech už nemůžeme spoléhat pouze na profesionály, ale potřebujeme aktivní zapojení každého občana, kterému není bezpečnost jeho země lhostejná,“ uvedla BIS výzvu, jejíž druhý odstavec se symbolicky jmenuje „Všichni za jednoho, jeden za všechny“.

ČR jako základna cizinců pro útoky jinde

Podle obsahu výzvy šlo Službě zejména o podchycení informací o podezřelém chování cizinců, kteří mohou Českou republiku používat jako bezpečnou základnu pro přípravu atentátů v zahraničí. Ostatně historicky Česká republika takovým místem vždy byla.“Teroristé musí někde žít, musí mít nějaké místo, kde se budou připravovat na útoky. Teroristé se mohou u nás připravovat i na útok, který provedou v jiné zemi. Někde bydlí, nakupují, shromažďují materiál, vybavení a zbraně, půjčují si dopravní prostředky, financují své aktivity. Mohou mít i své spolupracovníky,“ uvedla ve výzvě BIS.

Lidé by podle BIS neměli podcenit neobvyklé aktivity v okolí ani na sítích: „Můžete a měli byste být ostražití, měli byste si ve svém okolí všímat podezřelých aktivit, podivného chování. Nepodceňujte ani drobné odchylky od standardních životních situací, které ve svém okolí uvidíte nebo uslyšíte. Na neobvyklé chování můžete narazit i na sociálních sítích,“ vysvětlovala před třemi měsíci BIS.

Lidé místo teroristů hlásí zločiny a své spory

Jenže český ani moravský národ na výzvu k informování o potenciálních teroristech příliš nereagoval. Podle mluvčího BIS je důvodem skutečnost, že zde nebezpeční lidé nejsou: „Možná Vás překvapím, ale ohlas, a já zdůrazním naštěstí, není zase tak velký. Proč naštěstí? Protože to znamená, že v  této oblasti stále zůstáváme bezpečnou zemí,“ vyvozuje ze situace logicky Ladislav Šticha.

To ovšem neznamená, že by obyvatelé Čech, Moravy a Slezska nereagovali vůbec. Jen reagují nikoli k věci, ale poněkud jinak: „Jinak obecně se stalo to,  co jsme čekali a s čím jsme počítali. Na uvedené kontakty volají a píší  lidé, kteří nás informují o záležitostech spadajících do kompetence například Policie ČR nebo do oblasti občanskoprávních sporů. Někdy na ní  zavolají třeba firmy s nějakými nabídkami, protože prostě přesně  nepochopí, co to znamená Hotline. A samozřejmě několik informací, které jsme takto obdrželi jsme ve své činnosti využili,“ popisuje Ladislav Šticha.  „Ani v jednom případě  to ovšem nemělo vztah k terorismu,“ říká mluvčí BIS.

Podle Ladislava Štichy však nejde o vysoký počet kontaktů a je správné, že BIS má nové komunikační nástroje: „Počty těch kontaktů nejsou nijak vysoké, takže službu nezatěžují. Každopádně jak Hotline tak třeba účet na Twitteru jsou pro nás nástroje prevence, které snad nebudeme nikdy potřebovat v případě teroristického činu, ale je správné a nutné je mít,“ říká mluvčí BIS.

Dopis BIS jde poštou dlouho

Pro předání informací BIS mohou lidé využít on-line formulář na webu BIS nebo bezplatnou telefonní linku +420 235 521 400 nebo prostý dopis. Tato linka neslouží k obecným dotazům, ani k otázkám náboru nových kolegů a dopis jde poštou dlouho, dodává BIS na webu. Poslat dopis poštou může být riskantní v případě, že jde o důležitou informaci, kterou má Služba obdržet včas.

„Mějte, prosím, na paměti, že působnost Bezpečnostní informační služby je stanovena zákonem. Nepatří nám tak například informace týkající se trestné činnosti, ty sdělte Policii České republiky,“ stojí rovněž na webu BIS.

Irena Válová