Česko čelí 13 mezinárodním arbitrážím za zhruba 34 miliard korun

Ze třinácti arbitráží jich pět souvisí s investicemi do fotovoltaiky a další tři s podnikatelem Václavem Fischerem. Bihon.ro
Česko čelí aktuálně 13 mezinárodním arbitrážím, z toho pět souvisí s investicemi do fotovoltaických elektráren. Další tři souvisí s podnikatelem v cestovním ruchu Václavem Fischerem. Souhrnná výše všech žalovaných nároků přesahuje 34 miliard korun. Vyplývá to z údajů ministerstva financí.
Největší částku požaduje v mezinárodní arbitráži společnost Diag Human, a to zhruba jednu miliardu dolarů (přibližně 22 miliard korun). Kvůli nerealizovaným obchodům s krevní plazmou vedla společnost s Českem spor o miliardy korun už dříve. Oproti předchozí arbitráži, ve které firma požadovala komerční nárok proti ministerstvu zdravotnictví, je nová žaloba z prosince 2017 investičním nárokem na základě mezinárodní dohody.
Jedním z nejnovějších sporů státu je arbitráž s Václavem Fischerem. Ten ve dvou sporech požaduje zhruba dvě miliardy korun za neochránění investice při vytěsnění ze společnosti Cestovní kancelář Fischer a za údajný nezákonný konkurz, kterým mělo dojít ke znehodnocení investice.
Vedle toho již od roku 2016 vede německá společnost Aircraftleasing Meier und Fischer (AMF), ve které má většinový podíl rovněž podnikatel Václav Fischer, mezinárodní arbitráž. V ní požaduje 2,8 miliardy korun (125,2 milionu dolarů) za dvě dopravní letadla Boeing 737 zadržená před 11 lety při konkurzu na Fischerův majetek.
Dosud bylo podle údajů MF proti České republice ukončeno 26 arbitráží. Celkem 20 z nich skončilo pro stát úspěšně, tři spory byly ukončeny narovnáním a tři arbitráže ČR prohrála. Nejnákladnější arbitráží byl pro Česko spor se společností CME ohledně znehodnocení investice do televize Nova. Stát v roce 2003 musel firmě zaplatit 10,6 miliardy Kč.

Arbitráže jsou většinou výsledkem smluv o ochraně investic z počátku 90. let. Smlouvy byly většinou pro ČR nevýhodné. Ministerstvo financí již delší dobu pracuje na tom, aby tyto smlouvy zanikly. V roce 2009 v létě začal stát vypovídat dvoustranné dohody se státy Evropské unie. Arbitrážní řízení je sice rychlejší a efektivnější než projednání u soudu, stojí ale mnohem více peněz.Přehled probíhajících sporů:

Jméno žalobce Datum zahájení V čem podle investora spočívalo porušení závazků ČR Žalovaná částka
Voltaic Network 8.5.2013 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie cca. 3 mld. Kč
Photovoltaik Knopf Betriebs 8.5.2013 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie
I.C.W. Europe Investments 8.5.2013 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie
WA Investments – Europa Nova 8.5.2013 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie
Natland Investment Group N.V., Natland Group Limited, G.I.H.G. Limited, Radiance Energy Holding S.a.r.l. 8.5.2013 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie
WCV Capital Ventures Cyprus Limited, Channel Crossings Limited 25.9.2015 rušení některých povolení k provozování videoloterjních terminálů cca 1 mld. Kč
A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co. KG 2.12.2016 údajně neoprávněné zapsání letadel do soupisu konkursní podstaty a jejich následné vydražení 125,173.999 USD
Pawlowski AG a Projekt Sever s.r.o. 3.5.2017 údajné zmaření developerského projektu 3,13 mld. Kč
Fynerdale Holding 19.12.2017 údajné pochybení ČR vůči společnosti Fynerdale v souvislosti s trestním stíháním v kauze obchodu s potravinářským mákem cca 2,38 mld. Kč
Diag Human SE a pan Josef Šťáva 22. 12. 2017 údajné pochybení Ministerstva zdravotnictví v průběhu zadávání veřejných zakázek na zpracovatele krevní plazmy a v průběhu rozhodčího řízení 1 mld. USD
Alcor 3.5.2018 údajné bezdůvodné obohacení státu z využívaní pozemků pod pozemními komunikacemi cca 483 mil. Kč
Václav Fischer 1.10.2018 údajné neochránění investice při vytěsnění investora ze společnosti Cestovní kancelář Fischer a.s. 60 mil. EUR
Václav Fischer 11.12.2018 údajný nezákonný konkurz, kterým mělo dojít ke znehodnocení investice 21 mil. EUR