Středa, 3. března, 2021

Idol 80. let Pavel Horňák se stal soudcem Nejvyššího soudu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Osm soudců odešlo, pět nových ale na začátku roku 2019 přišlo. Nejvyšší soud od 1. ledna posílil mimo jiné i bývalý zpěvák a idol z 80. let Pavel Horňák. Civilním soudcem je již od roku 2005.

Horňák se proslavil v 80. letech jako dětský zpěvák, kterého vzal pod svá křídla známý hitmaker František Janeček se svou skupinou Kroky. Krátce po sametové revoluci se ale Horňák rozhodl pro kariéru právníka.
Začínal na Obvodním soudu pro Prahu 9, později přešel na pražský městský soud.

Horňák v dětství zazářil jako zpěvák Reprofoto: ČT

Na občanskoprávním a obchodním kolegiu přibyla kromě Horňáka soudkyně Helena Myšková z Vrchního soudu v Olomouci, předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze Hana Tichá a českobudějovický soudce Aleš Zezula.

Na trestním kolegiu nově rozhoduje bývalá předsedkyně senátu Krajského soudu v Brně Marta Ondrušová. Příchod nových soudců potvrdil České justici mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček.

Na konci loňského roku opustilo Nejvyšší soud osm soudců. Z trestního kolegia odešel ještě před dovršením hranice 70 let jeho dlouholetý předseda Stanislav Rizman. Dále odešli do důchodu Karel Hasch, Petr Hrachovec a Vladimír Jurka.

Z důvodu dovršení hranice 70 let pak z civilního kolegia odešla soudkyně Marta Škárová, předseda kolegia Vladimír Kůrka a soudce Pavel Pavlík. Talár „na hřebík“ pověsila i soudkyně Blanka Moudrá. Kůrku nahradil v čele kolegia Jan Eliáš.

Nejvyšší soud České republiky se sídlem v Brně je spolu s Nejvyšším správním soudem nejvyšším článkem v soustavě soudů České republiky. Jeho hlavním úkolem je zajišťování jednoty a zákonnosti rozhodovací praxe českých soudů v trestním řízení a v občanském soudním řízení, a to především rozhodováním o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím soudů nižších stupňů a zaujímáním sjednocujících stanovisek.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY