Kraje, města a obce se bouří proti snížení hodnoty pro povinné přiznání daru

Dar jako úplatek? Foto: pixabay

Proti nově stanovené hranici pro přiznání daru na hodnotu pět tisíc a více korun se bouří české i moravské kraje, obce a města. Podle nich je částka nízká, podle občanského zákoníku bagatelní a povede k další explozi byrokracie a zaplevelení registru darů nesmysly.

Povinnost přiznat dary za bagatelní částky se má podle novely zákona o střetu zájmů týkat všech veřejných funkcionářů, tedy primátorů, starostů a zastupitelů krajů, měst a obcí. K novele má dojít v souvislosti se zákonem o lobbyingu, dopadá však na širší okruh osob.

Vyplývá to z připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění další zákony právě kvůli přijetí zákona o lobování.

Pouze dva kraje zaslaly v rámci připomínkového řízení vyjádření „bez připomínek“. Jde o Karlovarský kraj a Olomoucký kraj. Liberecký kraj se k návrhu novely nevyjádřil. Zbylých deset krajů sepsalo zásadní nesouhlasné stanovisko, které podpořil Svaz měst a obcí. Tím se dostaly do rozporu s předkladatelem zákona. Slovo rozpor je v tabulce s výsledky připomínkového řízení napsáno červeně desetkrát pod sebou.

Povinnost se týká i premiéra

Jádrem sporu je novela zákona o střetu zájmů, ke které má dojít v souvislosti s novým zákonem o lobbyingu. Novela zákona o střetu zájmů má obsahovat novou povinnost v §11, totiž veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a pravdivě oznámit, že: „b) během výkonu funkce získal dar v hodnotě vyšší než 5 000 Kč, s výjimkou darů uvedených v oznámení o majetku podle § 10,“.

Veřejným funkcionářem jsou mimo jiné všichni starostové, radní, zastupitelé, ale také například vedoucí zaměstnanci příspěvkových organizací územně správních celků. Kdo je veřejný funkcionář stanovuje předmětný zákon o střetu zájmů: Jsou to  mimo jiné i poslanci, soudci, státní zástupci, policisté, vojáci, jmenovaní státní funkcionáři i členové vlády a jejich náměstci.

Návrh obsahoval už věcný záměr, nikdo se neozval

Stručně a jasně sdělil zásadní připomínku například Královéhradecký kraj: „Navrhujeme ponechat hodnotu daru, jež není nutné zapisovat do registru oznámení, ve výši 10 000 Kč (tak jak je tomu ve stávající právní úpravě). Snížení částky na 5 000 Kč povede pouze k nesmyslnému byrokratickému zapisování v dnešní době zcela marginálních darů do daného registru a dojde tak pouze k nesmyslnému zaplevelování daného registru nepodstatnými informacemi.Tato připomínka je zásadní.“

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová