Majetková přiznání podali někteří soudci opožděně, dostali výtku

Průběžné oznámení za období výkonu funkce v kalendářním roce 2018 bude podáváno ve lhůtě nejpozději do 30. června 2019 Foto: archiv

Všichni soudci podali majetková přiznání, tedy splnili oznamovací povinnost podle zákona o střetu zájmů, ale 57 až po lhůtě. Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal udělil 19 soudcům výtku, oznámila dnes v tiskové zprávě Ivana Zámečníková, vedoucí oddělení střetu zájmů Nejvyššího soudu.

Právě Nejvyšší soud je pověřen přijímáním a evidencí oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích českých soudců, stejně jako dohledem nad úplností údajů v oznámeních. Informace o jejich obsahu nejsou veřejné.

Soudci, kteří byli ve výkonu funkce k 1. lednu 2018, měli podat do 30. června loňského roku oznámení o peněžitých příjmech, jiných majetkových výhodách a darech přijatých od 1. září do 31. prosince 2017.

Zprávu Nejvyššího soudu najdete zde.

Z celkového počtu 3 004 soudců ve výkonu funkce, zapsaných k 1. lednu 2018 Ministerstvem spravedlnosti do Centrálního registru oznámení, se zákonná povinnost podat toto mimořádné oznámení vztahovala na 3 000 soudců (tři soudci zemřeli před uplynutím lhůty pro podání, jeden soudce zemřel po uplynutí lhůty pro podání oznámení).

Opak by znamenal riziko kárného řízení. Ne všichni ale dodrželi lhůtu. U opozdilců zvažoval Šámal zdravotní, osobní či jiné důvody, které soudcům znemožnily povinnost splnit včas. Výtku nakonec uložil 19 z nich.

Povinnost podat vstupní oznámení splnilo všech 108 soudců, kteří v roce 2018 zahájili výkon funkce. Nejvyšší soud eviduje také výstupní oznámení od 85 soudců, kteří loni svlékli talár.

(čtk, red)