Nejvyššímu správnímu soudu loni opět přibylo práce, vedení volá po omezení stížností

Budova Nejvyššího správního soudu Foto: archiv

Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) v roce 2018 dál přibývalo práce a rostla průměrná délka řízení. V Poslanecké sněmovně čeká půl roku na projednání poslanecký návrh na změnu soudního řádu správního, díky kterému by soud mohl odmítnout některé stížnosti pro nepřijatelnost, postačilo by stručnější odůvodnění. Soudu by se tak částečně ulevilo, jeho vedení proto návrh podporuje.

„Jakékoliv jiné řešení, které by na jedné straně chránilo právo účastníků na přístup k soudu, na druhé straně umožnilo soudu rozhodovat v přiměřené době, nikdo jiný zatím nevymyslel,“ uvedla místopředsedkyně soudu Barbara Pořízková.

NSS loni obdržel 4645 nových podnětů napříč všemi agendami. O rok dříve jich bylo 4564. Do roku 2019 soud vstupoval se zůstatkem 2583 nevyřešených stížností a dalších podnětů. Loni se také meziročně prodloužila průměrná délka řízení ze 137 na 178 dní.

Rostoucí zátěž NSS je podle odborníků vážný problém, který vyžaduje reakci – názory na vhodné řešení se ale různí. Pořízková i předseda soudu Michal Mazanec loni řekli, že navyšování počtu soudců NSS není podle nich správným krokem.

Proto vedení soudu podporuje poslanecký návrh, podle kterého by NSS mohl některé stížnosti odmítnout pro nepřijatelnost, například když stejný typ problému v minulosti opakovaně řešil a když je zjevné, že problém podstatně nepřesahuje zájmy pisatele stížnosti. Soudce by v takové situaci mohl sepsat jen stručné odůvodnění odmítavého usnesení a nasměrovat stěžovatele na starší verdikty, kde najde odpovědi.

Nejvyšší soud je z hlediska rozhodovacích statistik v jiné situaci, počet nově podaných stížností tam loni výrazně klesl, stejně jako zůstatek nevyřízených kauz, který klesá od roku od roku 2016. Pomohla zejména novela zákona, po které Nejvyšší soud nemusí přezkoumávat například dílčí rozhodnutí o ustanovení zástupce nebo osvobození od soudních poplatků. Odpadla také možnost podat dovolání proti zrušujícímu, tedy nikoliv poslednímu rozhodnutí odvolacího soudu.

„To je významná pomoc,“ řekl minulý týden novinářům předseda civilního kolegia soudu Jan Eliáš, který chce ze své pozice přispět k dalšímu zmenšování balíku nerozhodnutých věcí. O svých záměrech poskytl České justici obsáhlý rozhovor.

Rozhodovací statistiky Nejvyššího správního soudu

rok zůstatek z předchozího roku nově podáno vyřízeno zůstatek
2010 1003 3044 3130 917
2011 917 3152 3086 983
2012 983 3710 3347 1346
2013 1346 3726 3787 1285
2014 1285 3351 3369 1267
2015 1267 3400 3459 1208
2016 1208 3694 3424 1478
2017 1478 4564 4073 1970
2018 1970 4645 4032 2583

Zdroj: www.nssoud.cz

Rozhodovací statistiky Nejvyššího soudu

rok zůstatek z předchozího roku nově podáno vyřízeno zůstatek
2011 více než 5000 7436 8396 4469
2012 4469 6783 7794 3458
2013 3458 7003 7382 3079
2014 3079 8398 8113 3364
2015 3365 8614 8553 3425
2016 3425 9153 8930 3648
2017 3648 9023 9150 3521
2018 3521 7655 8107 3069

Zdroj: www.nsoud.cz

(čtk, epa)