NS stále nevypracoval písemná rozhodnutí v kauze solárních elektráren na Chomutovsku, účastníci čekají téměř dva měsíce

Nejvyšší soud rozhodl v případu solárních elektráren na Chomutovsku Foto: archiv

Nejvyšší soud (NS) stále nevypracoval písemná rozhodnutí ve věci solárních elektráren na Chomutovsku. Podle mluvčího Petra Tomíčka k rozeslání účastníkům řízení pravděpodobně nedojde ani v nejbližších dnech. „Senát požádal předsedu kolegia o prodloužení lhůty na zpracování až do 28. února,“ sdělil České justici. Bývalý místopředseda NS Pavel Kučera České justici řekl, že není v pořádku, že účastníci řízení jsou tak dlouhý čas ponecháni v situaci, kdy musí jen odhadovat výsledek rozhodnutí.

Situace se zkomplikovala kvůli tomu, že předseda senátu Vladimír Jurka, který rozhodnutí referoval, odešel do důchodu a vypracováním odůvodnění pověřil dalšího člena senátu, Pavla Šilhaveckého. „Je to běžná praxe. Jen mu to bohužel bude trvat déle, když odůvodnění musí sepisovat nyní více. Požádal si o prodloužení standardní lhůty 30 dnů,“ vysvětlil Petr Tomíček.

Podle bývalého místopředsedy soudu a advokáta Pavla Kučery měla věc měla být rozhodována senátem, kde nejen předseda věc referuje, ale měl by mít dost času rozhodnutí i napsat. Pro komfort účastníků řízení v úvahu ještě přichází varianta, že odůvodnění napíše soudce, který již odešel do důchodu, ale na písemném vyhotovení je datum rozhodnutí. To se však nestalo. „Za tohoto stavu odůvodnění bude trvat déle. Faktem je, že nejlépe to zná ten, kdo tomu předsedal, doktor Šilhavecký si to bude muset řádně nastudovat,“ uvedl Kučera s tím, že celá situace není v pořádku vůči účastníkům řízení.

Fakticky totiž účastníci neznají výsledek rozhodnutí a mohou ho pouze odhadovat. NS ve věci rozhodl meritorně 11.12 2018. Mezi obžalovanými figurovala někdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková a také bratři Zemkové.
Z vězení pak byla okamžitě propuštěna někdejší vedoucí odboru licencí regulačního úřadu Michaela Schneidrová. Senát pod vedením Jurky vydal celkem 6 výroků rozhodnutí, které se týkaly jednotlivých obviněných. V jednom případě šlo o dovolání v neprospěch Vitáskové.

Statutární zástupci elektráren, bratři Alexandr a Zdeněk Zemkové, od Vrchního soudu v Olomouci odešli s trestem šest let a devět měsíců.

Podle dovolání bratří Zemků Vrchní soud v Olomouci nesprávně právně posoudil skutek, který měli spáchat. Skutková zjištění obecných soudů podle argumentů obhájců nenaplňují znaky trestného činu, kterými byli odsouzeni uznáni vinnými a jsou v tzv. extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními. Soudy podle Zemků ke kauzám fotovoltaických elektráren přistupují paušálně a nezkoumají podrobnosti jednotlivých případů. Bratři také měli být kráceni na svých ústavně zaručených právech na spravedlivý proces.

Revizní technik Vladimír Čimpera dostal čtyři roky nepodmíněně, technik Karel Šupina 5,5 roku. Dalším jejich kolegům Janu Hudečkovi a Jaroslavu Krymovi vrchní soud tresty zvýšil o rok z šesti na sedm let.

(epa)