Předseda KS v Ústí nad Labem Dörfl se ohrazuje proti výrokům předsedy OS v Jindřichově Hradci Michálka

Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš Dörfl. Foto: archiv

Proti výrokům předsedy Okresního soudu v Jindřichově Hradci Lubomíra Michálka o způsobech severočeské justice a „stylu práce“ u Okresního soudu v Děčíně se dnes ohradil předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš Dörfl. Učinil tak otevřeným dopisem České justici. Pan předseda se nechal unést nebo plácá, vzkazuje Dörfl Michálkovi a dokazuje to statistikami.

Slova o severočeské justici pronesl Lubomír Michálek před Nejvyšším správním soudem v souvislosti s kárným řízením se soudcem Janem Tichým. Soudce Okresního soudu v Jindřichově Hradci Jan Tichý byl minulý týden zbaven funkce kvůli specifickým psychickým problémům. K jindřichohradeckému soudu přišel před pěti lety z Okresního soudu v Děčíně.

Jenže problémy Jana Tichého byly zřejmě dlouhodobé, ale v Jindřichově Hradci se o nich teprve dozvídali, vyplynulo z jednání před Nejvyšším správním soudem. Předseda OS v Jindřichově Hradci Lubomír Michálek to přičetl poměrům v severočeské justici: „Přišel z Děčína, přinesl si způsob práce ze severočeské justice, taková praxe u nás není možná“, prohlásil předseda Okresního soudu v Jindřichově Hradci Lubomír Michálek, podle kterého by s takovým stylem práce mohl u severočeských soudů se svými specifiky Tichý ještě nějakou dobu fungovat, informovala o průběhu kárného řízení Česká justice.

Proti těmto výrokům se nyní otevřeným dopisem České justici ohradil předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš Dörfl. Citovaný výrok o podřízeném soudu předsedu KS v Ústí nad Labem Dörfla překvapil. Podle svých slov se za dobu působení u Krajského soudu v Ústí nad Labem naopak setkává s kritickými hodnoceními práce severočeských soudců stále méně. „Z tohoto prohlášení je ovšem vidět, že některé předsudky a stereotypy hodnocení naší práce v justici přetrvávají,“ uvádí předseda soudu svůj otevřený dopis.

Poté se Luboš Dörfl obrací k předsedovi Okresního soudu v Jindřichově Hradci: „Pan předseda se buď nechal unést, nebo prostě jen plácl něco o skutečnostech, které si neověřil. Nevím, co myslí tím, že soudce Tichý by ve své nemoci mohl v Děčíně provozovat jako způsob práce déle, než v Jindřichově Hradci. Obávám se, že opak je pravdou. Nedivím se, že bývalý kolega z pracovně náročného prostředí v Děčíně uvítal možnost návratu na klidný jih.“

„Pokud by se pan předseda podíval do statistik (doporučuji například jako zdroj: České soudnictví 2017: Výroční statistickou zprávu Ministerstva spravedlnosti), tak by zjistil, že děčínští soudci končí ročně více případů, než kolegové v Jindřichově Hradci, a to jak v občanskoprávní agendě, tak i v agendě trestní. Jejich míra změny rozhodnutí v civilním řízení odvolacím soudem je příznivější, než kolegů v Hradci. Podávají tedy určitě vyšší kvantitativní výkon a zřejmě i kvalitativně si nevedou hůře. S ohledem na množství neskončených případů, které v Děčíně kolegové řeší, a které si sami nezavinili, je to výkon, který je hoden spíše uznání. Napadá mne, jak by asi pan předseda sám zvládal delší dobu takové pracovní vypětí, a jak by se mu řídil soud, kde každý odchod soudce je citelnou ztrátou na výkonnosti a vrhá celé oddělení do téměř neřešitelných situací,“ předkládá argumenty předseda KS v Ústí nad Labem Luboš Dörfl.

Ze statistik podle něho rovněž vyplývá, že severočeské problémy mají původ v 90. letech a situace se za jeho předsednictví zlepšila: „Na závěr bych rád citoval z citované zprávy Ministerstva spravedlnosti, kterými komentuje délku soudních řízení v občanskoprávních sporech: ,Nejrychlejší OS většinou spadají pod KS České Budějovice a KS Praha. Jasně nejpomalejší soudy spadají pod KS Ústí nad Labem a KS Brno. Je však třeba zdůraznit, že významné délky řízení často nejsou způsobeny neefektivností daných soudů, ale velkou případovou zátěží z minulých let, starší data totiž ukazují, že problémy začaly již v 90. letech. Již první pohled na data z roku 2016 a 2017 ale naznačuje, že rozdíly mezi kraji a soudy se zmenšují, a to díky snižování délek řízení u soudů, kde je tento ukazatel nejvyšší.´“

„Doufám proto, že pan předseda příště bude vynášet své soudy nad severočeskou justicí s větší pokorou. Jemu by to neuškodilo a nám by to pomohlo. S pozdravem Luboš Dörfl, předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem,“ uzavírá dnešní otevřený dopis předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš Dörfl.
Irena Válová