Případ tragické rallye v Lopeníku: Soudce se vyloučil pro podjatost, nechce měnit názor

Pohled z auta těsně před tragickou nehodou Reprofoto: Blesk.cz

Soudce Okresního soudu v Uherském Hradišti (OS) Jiří Přibyl již nechce rozhodovat trestní věc, v níž byla v září minulého roku podána obžaloba na pět osob, kteří jsou podezřelí z podílu na tragické nehodě v obci Lopeník. Při ní byly usmrceny čtyři osoby. K nehodě došlo v listopadu 2012 při automobilové rallye. Soudce Přibyl namítl svoji podjatost a senát uherskohradišťského soudu rozhodl 26. listopadu minulého roku o jeho vyloučení.

Senát soudce Jiřího Přibyla rozhodoval o obžalobě na jednoho z traťových komisařů, přičemž jej v roce 2015 shledal vinným a uložil mu podmínku. Odvolací Krajský soudu v Brně (KS) však věc vrátil státnímu zástupci s tím, že by orgány činné měly vyšetřit možné zavinění dalších osob. Do věci se vložil posléze ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který podal k Nejvyššímu soudu (NS) stížnost pro porušení zákona.
V té ministr tvrdil, že KS rozhodl nezákonně ve prospěch původně odsouzeného. NS se s názorem ministra ztotožnil, jeho rozhodnutí však bylo pouze akademické a státní zástupce nakonec podal v září minulého roku k OS v Uherském Hradišti žalobu na pět osob, které se podílely na organizaci rallye.

V rozhodnutí, které má Česká justice k dispozici, se jako důvod pro vyloučení uvádí právě fakt, že soudce Přibyl již o věci rozhodl, během líčení neshledal zavinění nyní obžalovaných osob, což měl prezentovat i na veřejnosti, a proto se ve věci cítí podjatý:

„Co je podstatné, tak předseda senátu nezjistil zavinění či spoluzavinění jednotlivých činovníků rallye, nynějších obžalovaných, naopak zjistil, že si tito činovníci plnili své povinnosti z jednotlivých funkcí vyplývající. Předseda senátu o tomto svém závěru je zcela přesvědčen a taky jej veřejně prezentoval v rozhovorech, které poskytoval v dané době pro zástupce tisku a dalších médií. Tato skutečnost je zjištěna ze spisu čl. 2455 – 2457, kde výslovně na dotazy novinářů se předseda senátu vyjadřuje k neexistenci zavinění na straně pořadatele dané rallye. Předseda senátu pro své přesvědčení o tom, že dřívější svědkové a nynější obžalovaní Ing. Petr Bujáček, Bc. Václav Filip, Josef Nášel a Miroslav Smolík, při dané rallye neporušili své povinnosti z jednotlivých funkcí vyplývající, nemůže nestranně rozhodovat o vině obžalovaných pro poměr k věci. Jelikož v daném případě lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci, předseda senátu Mgr. Jiří Přibyl nemůže nestraně rozhodovat.“

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Dimun