Středa, 29. září, 2021

Profesorka Císařová již nevede komisi pro trestní řád, nahradil ji soudce Říha

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Výrazných změn doznala v novém roce komise pro rekodifikaci trestního práva procesního. Už ji nevede profesorka Dagmar Císařová z pražské právnické fakulty. „Vedením této komise byl nově pověřen JUDr. Jiří Říha, Ph.D., který je jedním z předních akademiků působících na katedře trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň působí i jako soudce na Nejvyšším soudu,“ sděil České justici mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Dosavadní předsedkyni komise Dagmar Císařové bylo podle mluvčího nabídnuto setrvání ve skupině v pozici členky. Velkou komisi, kterou vede předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, ministr spravedlnosti Jan Kněžínek doplnil dalšími lidmi z právní praxe. „Nově byli jmenováni František Púry z Nejvyššího soudu, Martin Erazím z Městského státního zastupitelství v Praze a Roman Vicherek z Krajského soudu v Ostravě,“ dodal Řepka. Ti tak přibyli například k vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové nebo k místopředsedovi České advokátní komory Tomáši Sokolovi a dalším právníkům. Předsedou velké komise zůstává předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.


Kdo je JUDr. Jiří Říha?

Soudcem je od roku 2006, soudcem Nejvyššího soudu pak od roku 2017. V roce 2002 absolvoval PF Univerzity Karlovy v Praze, rigorózní zkoušku složil v roce 2006. V letech 2006 až 2012 předsedou senátu OS pro Prahu 2, přičemž v letech 2009 až 2011 pověřen také zastupováním místopředsedkyně soudu pro věci trestní. V letech 2013 až 2016 byl předsedou senátu Městského soudu v Praze.


Ministerstvo spravedlnosti už dříve části trestního řádu zveřejnilo na svém webu. Snahy rekodifikační komise pod vedením profesorky Císařové ale právní profesionálové zatím nehodnotili příliš pozitivně. Podle České advokátní komory je pokus o rekodifikaci návratem do 50. let minulého století. Nejvyšší soud dokonce pracuje na oponentní části „Opravných prostředků“. I další právníci ho hodnotí jako nemoderní a upozorňují na to, že neodpovídá věcnému záměru schváleného za exministryně spravedlnosti Heleny Válkové.

Rozhovor s Jiřím Říhou čtěte zde: Ovlivňování českého právního řádu tzv. zvenčí přináší problémy

Kompletní složení komise z řad soudců, advokátů, státních zástupců i zástupců akademické sféry si přečtěte v České justici plus:

Zástupci akademické sféry: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. Zástupci soudů: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. JUDr. František Púry, Ph.D. JUDr. Roman Vicherek, Ph.D. Zástupci státního zastupitelství: Mgr. Jiří Pavlík JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. Mgr. Martin Erazím Zástupci advokacie: JUDr. Tomáš Sokol (náhradník JUDr. Filip Seifert, MBA) JUDr. Jiří Císař doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. Zástupci Ministerstva spravedlnosti: Mgr. Lenka Trešlová Za resort vnitra jsou k tématům, která se týkají působnosti Policie ČR, přizváni též zástupci z řad policistů a Ministerstva vnitra. Dále podle potřeby budou přizváni další odborníci věnující se konkrétním tématům…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit