Neděle, 3. července, 2022

Psychicky nemocný soudce přišel o talár, podle znalců je extrémním podivínem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Jindřichohradecký soudce Jan Tichý není nadále způsobilý vykonávat svou funkci. Rozhodl tak kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS). Tichý má psychické problémy, sám odstoupit nechtěl. Předseda kárného senátu Karel Šimka zdůraznil, že soudcovská práce je výsada a velká odpovědnost, na soudce je proto nutné klást „nekonečně vyšší nároky než na běžného zaměstnance“. Soudce už dříve funkce zprostil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Návrh předsedy OS v Jindřichově Hradci na dočasné zproštění výkonu funkce soudce byla Ministerstvu spravedlnosti doručena 1. října 2018. „Ministr spravedlnosti svým rozhodnutím dočasně zprostil Mgr. Tichého výkonu funkce soudce, přičemž k dočasném zproštění došlo s účinností od 18. prosince 2018,“ napsal České justici mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Dnes soudce přišel o talár definitivně.“Nikdo nezpochybňuje, že soudce může být nemocen, ale nemoc musí být buď dočasná a po nějakou dobu brání výkonu funkce, nebo trvalá, ale marginální, aby to justice unesla. Byli jsme konfrontováni se situací, že jeho nemoc je dlouhodobá a není marginální, a to jsme také zjistili,“ uvedl v odůvodnění Šimka. Řekl, že pokud by to bylo jen několik dní v roce, správní soud by to ani neřešil, v tomto případě však šlo o dlouhodobou záležitost, která výkon soudce ovlivňuje desítky dní v roce.

Kárný senát si objednal znalecký posudek hodnotící psychický stav Tichého. Podle posudku Tichý trpí specifickou schizotypní poruchou. „Česky by se dalo říct podivínství, ale extrémní,“ řekl za znaleckou komisi Ilja Žukov z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Několikrát do roka se soudce stahuje do ústraní a věnuje se úvahám o alternativní historii. Když ataka udeří, není schopen se soustředit na práci, bere si nemocenskou či dovolenou.

„Stavy si nenavozuje sám. Pozná sice, že přicházejí, není ale schopen si je ukončit,“ řekl Žukov. Tichý se léčí od dětství. Další člen komise Martin Anders řekl, že existují různé možnosti farmakologické i psychoterapeutické léčby, ne všechny byly dosud v Tichého případě využity.

Jednání kárného senátu

Tichý po jednání novinářům řekl, že takové rozhodnutí čekal, navzdory tomu, že ve svých vyjádřeních vytýkal zásadní pochybení znalcům, která jsou podle něj obrovská, i kárnému senátu. „Pan předseda senátu se k věci v tomto směru nijak nevyjádřil, takže budu zvědavý na to, jak bude vypadat písemné vyhotovení rozsudku,“ řekl Tichý. Uvedl, že znalecký posudek považuje za hrůzu. Na otázky kladené senátem podle něj neodpověděl.

Pokud by kárný senát konstatoval, že Tichý je způsobilý vykonávat funkci soudce, zabýval by se kárnou žalobou podanou kvůli průtahům. Údajné kárné provinění Tichého ale nezkoumal. Podle Tichého nebyly průtahy tak vážné, aby bylo možné uložit nejpřísnější postih, tedy odvolání z funkce.

Šestačtyřicetiletý Tichý působil na civilním úseku Okresního soudu v Jindřichově Hradci. Předseda soudu v minulosti neúspěšně žádal ministra spravedlnosti, aby Tichého dočasně zprostil funkce. „Byly vyčerpány všechny možnosti manažerského řízení,“ uvedl Michálek a dodal, že mu nezbylo než podat kárnou žalobu. Podle Michálka mají stejný názor také ostatní soudci jindřichohradeckého soudu.


Při první publikaci článku byla uvnitř textu několik desítek minut nedopatřením použita fotografie Mgr. Jana Tichého, předsedy Okresního soudu v Teplicích. Za chybu se omlouváme a na žádost předsedy soudu zveřejňujeme tento doplňující text dne 17.1 2019.

Eva Paseková, šéfredaktorka


(čtk, epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY