Soudkyně z „Augiášova chléva“ unikne kárné žalobě

Uherskohradištský soud Foto: archiv

Vedení Krajského soudu v Brně (KS) stáhlo kárnou žalobu na soudkyni Okresního soudu v Uherském Hradišti (OS) Evu Šišperovou. České justici to potvrdil předseda KS Milan Bořek. Šišperová patřila mezi čtyři uherskohradišťské soudce, na které byly v nedávné době podány kárné žaloby.

Když popisoval místopředseda Krajského soudu v Brně (KS) Aleš Flídr v prosinci minulého roku před kárným senátem stav na trestním úseku uherskohradišťského okresního soudu, padala slova o „Augiášově chlévě“. Na straně žalované seděla bývalá předsedkyně soudu Hana Kurfiřtová, přičemž zbylé dva trestní soudce, Jiřího Přibyla a Evu Šišperovou, čekalo projednání „jejich“ kárných žalob záhy.

Podstata prohřešků všech tří soudců spočívala v rozsáhlých průtazích co do počtu spisů i doby trvání. Rozsudky byly vyhotovovány s několikaměsíčním zpožděním, v desítkách spisů nebyl učiněn během několika měsíců žádný úkon, a to vše s vědomím tehdejší předsedkyně soudu – to je souhrn zjištění, k nimž dospěla mimořádná prověrka místopředsedy Flídra.
OS přitom patřil co do nápadu mezi průměrné, až podprůměrné soudy a vystačil by si tak se dvěma soudci na trestním úseku. U soudu však působili tři, neboť tehdejší předsedkyně, sama trestní soudkyně, neměla z kolegiality pozastavený nápad.

Bývalá předsedkyně soudu nakonec odešla od kárného senátu s důtkou. Soudce Jiří Přibyl, jemuž navrhuje kárný žalobce trest zániku funkce soudce, a to i s ohledem na jeho předchozí kárná provinění, bude stát před kárným senátem tento týden. Místopředseda Flídr soudce Přibyla ho v prosinci u kárného senátu označil za hlavního viníka situace na soudu. „Domnívám se, že hlavní viník tady není. Paní magistra jen spadla do stejné žumpy, v jaké se nachází magistr Přibyl“, řekl tehdy při závěrečné řeči Flídr.

V případě soudkyně Šišperové se rozhodlo vedení KS kárnou žalobu stáhnout. Jak České justici řekl předseda KS Bořek, požádal o to nový předseda soudu Tomáš Gargulák s tím, že soudkyně výrazně zlepšila svoji práci. Od soudu navíc z důvodu blížícího se mateřství odešla bývalá předsedkyně Kurfiřtová a soudci Přibylovi reálně hrozí zánik funkce soudce, situace na trestním úseku by se tak výrazně zkomplikovala. Nový předseda Gargulák pak podal kárnou žalobu na další soudkyni, které navrhuje jako trest také zánik funkce.

Petr Dimun