Pátek, 27. května, 2022

Bývalý detektiv Jiří Komárek neříká pravdu, tvrdí Vrchní státní zástupkyně Bradáčová

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Není zproštěn mlčenlivosti, přesto se veřejně vyjadřuje k různým aktuálně vyšetřovaným případům a politikům a vyšetřovatelům posílá závažné vzkazy. Bývalý vedoucí ostravské expozitury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Jiří Komárek například tvrdí, že policie byla zneužita k předvolebnímu politickému boji, a že takzvaná kauza Čapí hnízdo vznikla na objednávku. Nebo tvrdí, že Vrchní státní zastupitelství v Praze nekonalo tak jak mělo v případě objednávky na stíhání premiéra Andreje Babiše. „Veřejná prohlášení Jiřího Komárka lze označit za nepravdivá,“ zareagovala na Komárkovy výstupy tvrdě Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová.

Plukovník Jiří Komárek z vesnice Toveř u Olomouce sloužil u policie 21 let. Naposledy ve funkci šéfa expozitur ÚOOZ v Ostravě, kde si vybudoval velmi silnou pozici. Od policie odešel spolu se svým šéfem Robertem Šlachtou v létě roku 2016. Záhy na to nastoupil na Finanční správu, kde působil v takzvané Daňové kobře. Po svém nástupu k „financům“ čelil trestnímu stíhání kvůli tomu, že v médiích bez důkazů obvinil dnes už bývalého Policejního prezidenta Tomáše Tuhého z vynášení informací z vyšetřování.

V první instanci byl Komárek za zneužití pravomoci úřední osoby odsouzen, následně pak osvobozen. Vrchní státní zastupitelství v Praze v jeho případě po neúspěchu obžaloby překvapivě nepodalo dovolání k Nejvyššímu soudu.
Pár měsíců po svém osvobození začal Jiří Komárek opět vystupovat v médiích, například v televizi Barrandov v pořadu jejího majitele Jaromíra Soukupa Moje zprávy. Ex-detektiv poskytl také dva obsáhlé rozhovory serveru Parlamentní listy. Ve svých mediálních výstupech bez obalu mluví o objednávce na trestní stíhání premiéra Andreje Babiše, napojení vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo Pavla Nevtípila na lidi okolo lobbisty Iva Rittiga nebo o aktérech dvou kauz točících se okolo údajného vynášení informací z orgánů činných v trestním řízení – Vidkun a Beretta.

Komárek v médiích hovoří bez toho, aby jej ministr vnitra zprostil mlčenlivosti. Ale především, nepředkládá žádné důkazy, pouze osočuje různé osoby z nezákonností. Z jeho mediálních výstupů navíc jakoby mezi řádky plynula výzva k premiéru Andreji Babišovi: „Zaměstnejte mě i mého bývalého šéfa Roberta Šlachtu znovu na vysokých postech u policie a zbavíme vás stíhání v kauze Čapí hnízdo a nepříjemného detektiva Nevtípila. A vůbec, uděláme v České republice republice znovu pořádek.“

Jiří Komárek komentoval i případ Vladimíra Sitty mladšího, známého z kauzy předražených jízdenek pražského Dopravního podniku, a pražským Vrchním soudem osvobozeného v kauze tunelování společnosti Neograph, jež v případu předražených jízdních dokladů figurovala. Na otázky Parlamentních listů, jestli například Vrchní státní zastupitelství v Praze, vedené Lenkou Bradáčovou, například neignorovalo signály o trestné činnosti kolem Sitty, Komárek redaktorovi řekl: „VSZ v Praze v danou dobu disponovalo i dalšími nahrávkami, které vyšetřovatele Nevtípila spojovaly s objednaným trestním stíháním tehdejšího ministra financí Babiše a osobami kolem lobbisty Rittiga… …Já nic nenaznačuji pane redaktore, já vám říkám fakta a ta podle mne jednoznačně dokládají, že jak v případě Sittových, tak v případě objednávky na trestní stíhání premiéra Babiše, jak nadřízení vyšetřovatele Nevtípila, tak VZS v Praze nekonali tak, jak podle zákona měli. To znamená, aby zabránili účelové kriminalizaci, zabránili vzniklým škodám způsobeným nezákonným trestním stíháním a zajistili nezávislé a nestranné prověřování či vyšetřování případné trestné činnosti. V tomto mne utvrzuje i moje osobní zkušenost s takovýmto jednáním státních orgánů.“

Na Lenku Bradáčovou pak Jiří Komárek tvrdě zaútočil znova. „Poslední kapkou, která mne definitivně přesvědčila o manipulaci ze strany VSZ v mé kauze, byla pak událost, která se stala bezprostředně po skončení hlavního líčení. Jelikož již bylo po pracovní době, tak jsme z pokynu justiční stráže museli urychleně opustit budovu soudu,“ začal Komárek. On, několik kolegů a jeho obhájce se pak ještě zastavili před budovou soudu na chodníku a bavili se o dojmech z líčení. „Pojednou ke mně z ulice přistoupila paní Helena Markusová, bývalá tisková mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství a bývalá zaměstnankyně ambasády USA. Pozdravila a hned na mne začala mluvit asi v tom smyslu ´vy jste byl dnes odsouzen, dostal jste podmínku, ale v žádném případě se neodvolávejte, to by byla velká chyba, takový trest je spíš trest virtuální, jste ještě mladý a jste slušný člověk, vy do vězení nepůjdete´. Já jsem na ni zíral a ptal se jí, proč mi to vůbec říká, že jsem se odvolal již v soudní síni, a jak vůbec ví, že jsem byl odsouzen, když v soudní síni nebyla a soud skončil před pár minutami. Řekla mi, že jede od Lenky Bradáčové a ona že jí to řekla. No a s jakým závěrem celá má kauza skončila? Podle odvolacího rozsudku Krajského soudu v Praze jsem se mohl dopustit maximálně tak kázeňského přestupku, což jsem celou dobu vyšetřování tvrdil i já sám. Bohužel pro mne z důvodu politické poptávky nebo servilnosti k politikům se tomuto přestupku věnovalo VSZ v Praze, které má ve věcné příslušnosti provádět dohled nad těmi nejzávažnějšími hospodářskými kauzami,“ prohlásil dále někdejší detektiv ÚOOZ.

Nepravdivá prohlášení

Česká justice proto oslovila Vrchní státní zástupkyni v Praze Lenku Bradáčovou, aby se k výrokům ex-detektiva Jiřího Komárka vyjádřila. „Co se týče veřejných prohlášení pana Jiřího Komárka, tato lze v souhrnu označit za nepravdivá. Veškerými tvrzeními, které učinil pan Komárek jak veřejně, tak přímo zaslanými orgánům činným v trestním řízení, se tyto odpovědně zabývaly, což je panu Jiřímu Komárkovi prokazatelně známo,“ zareagovala na otázky Bradáčová s tím, že portál Parlamentní listy jsou dezinformačním webem.

Lenka Bradáčová také ve své reakci vyslovila následující požadavek: „Pokud budete veřejně publikovat sdělení ohledně nám zaslaného článku, pak nechť je vyjádření Vrchního státního zastupitelství v Praze zveřejněno v plném rozsahu a v nezměněné podobě.“ Proto vydáváme její prohlášení celé.


Vážená paní redaktorko,

jak je Vám jistě známo webový portál Parlamentní listy byl označen Ministerstvem vnitra ČR za dezinformační web. Zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze tedy nespatřují žádný důvod pro komentování informací zprostředkovaných právě tímto webovým portálem.

Co se týče veřejných prohlášení pana Jiřího Komárka, tato lze v souhrnu označit za nepravdivá. Veškerými tvrzeními, které učinil pan Komárek jak veřejně, tak přímo zaslanými orgánům činným v trestním řízení, se tyto odpovědně zabývaly, což je panu Jiřímu Komárkovi prokazatelně známo.

Pokud budete veřejně publikovat sdělení ohledně nám zaslaného článku, pak nechť je vyjádření Vrchního státního zastupitelství v Praze zveřejněno v plném rozsahu a v nezměněné podobě.

S pozdravem

Sekretariát vrchní státní zástupkyně v Praze


Česká justice se obrátila i na Komárkova současného zaměstnavatele – Finanční správu, zda je s mediálními výroky svého zaměstnance komfortní a nemá s jeho veřejným vystupováním problém. Všichni zaměstnanci Finanční správy se totiž při svých rozhovorech s médii musejí řídit závaznými pokyny vedení. „Pro orgány Finanční správy České republiky je závazná Směrnice generálního ředitele, která řeší komunikaci se sdělovacími prostředky a stanoví odpovědnost, práva a povinnosti zaměstnanců při komunikaci se sdělovacími prostředky v případě informací, které souvisí s působností orgánů Finanční správy ČR,“ sdělil našemu portálu mluvčí Finanční správy Petr Habáň.
V případě mediálního zastupování má podle této směrnice každý zaměstnanec povinnost informovat nadřízeného a koordinovat postup s tiskovým mluvčím, což ale v případě mediálních aktivit Jiřího Komárka zjevně nestalo. „Pan Komárek se ale v médiích vyjadřoval ke svému předchozímu zaměstnání, nikoli ke svému působení v rámci Finanční správy, na to se tento ani jiný vnitřní předpis nevztahuje,“ podotkl Habáň.

Brusič podlah s odměnou od protikorupčního fondu

Když byl v roce 2017 ex-detektiv Jiří Komárek obžalován kvůli takzvanému „brutálnímu úniku informací od Policejního prezidenta“, byl kvůli tomu byl postaven mimo službu a pobíral zhruba polovinu platu. Tvrzení, kvůli kterému stanul Komárek před soudem, odvysílala Česká televize v létě roku 2016.

Později byl Jiří Komárek za svou odvahu a statečnost oceněn Nadačním fondem proti korupci a získal finanční odměnu. Na serveru Lidovky.cz se v této souvislosti objevila informace, že Komárek trpí finanční nouzí a kvůli tomu se živí i broušením podlah. Jenže jak Česká justice zjistila, Jiří Komárek nikdy nedisponoval živnostenským oprávněním, aby mohl takovou činnost legálně provozovat.

Jiří Komárek nikdy nevlastnil živnostenský list.
Repro: Ekonomický deník

Na dotazy k platu Komárka odpověděla Finanční správa vyhýbavě. „Pan Komárek pracuje na Generálním finančním ředitelství na referentské pozici a jeho plat se pohybuje v běžných mezích stanovených platových podmínek na pozici referenta Generálního finančního ředitelství,“ uzavřel mluvčí Finanční správy Petr Habáň.

Bývalý detektiv ÚOOZ Jiří Komárek je delší čas řadu kontroverzí vyvolávající osobností. Jedni ho chválí, jako například představitelé Nadačního fondu proti korupci „Jiří Komárek je čestný a odvážný člověk. Jeho čestnost dokládá i fakt, že odmítl desetimilionový úplatek od lihového krále Březiny. Odvahu pak dokládá to, že se odvážil postavit proti mocenským zlojedům Chovancovi, Tuhému a také proti zločinné policejní tzv. reformě. Ochrana a pomoc lidem, jako je pan Komárek, byly primárním důvodem vzniku Nadačního fondu proti korupci. Postavme se za pravdu a spravedlnost,“ prohlásil na tiskové konferenci u příležitosti ocenění Jiřího Komárka zakladatel a předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci fondu Karel Janeček.

Jiní ale bývalého detektiva Komárka vidí ve zcela opačném gardu. V minulosti ho totiž  vyšetřovala inspekce kvůli násilnému úmrtí policejního informátora. Soud nakonec odsoudil Komárkova policejního partnera, který vzal vinu na sebe.

Generální inspekce bezpečnostních sborů jej aktuálně prověřuje kvůli podezření z nezákonně nasazených odposlechů ve vazební věznici v kauze lihového bosse Radka Březiny a podezření z vyzrazování utajovaných informací. GIBS se o něj zajímá také kvůli podezření z toho, že si měl Komárek vymyslel úřední záznamy, na jejichž základě započalo vyšetřování známé kauzy Vidkun, ve které jde o údajné úniky informací z vyšetřování. Trestní oznámení na Komárka podal bývalý vysoce postavený detektiv olomoucké policie Martin Nasswettr, který Komárka v něm označil za „lháře, bezcharakterního policistu, násilníka a simplexního člověka schopného všeho“.

Jan Hrbáček, Eva Paseková, Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY