Dlužníci by měli hradit nejprve jistinu, navrhlo hnutí SPD

V obou návrzích se počítá s tím, že po nabytí svéprávnosti bude možné po z dětství zadluženém člověku vymáhat dluhy pouze do výše jeho jmění Foto archiv

Dlužníci by měli podle poslanců SPD Tomia Okamury hradit nejprve jistinu, tedy půjčenou částku, a až pak náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně úroky z prodlení a nakonec úroky. Změnu pořadí plnění dluhu navrhli v novele občanského zákoníku, měla by podle nich dále posílit postavení dlužníků a pomoci lidem v dluhových pastech. Úroky a úroky z prodlení se by se podle předlohy neúročily.

V současnosti dlužníci, kteří jsou ve skluzu se splácením závazku, hradí podle zákoníku nejprve náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně úroky z prodlení, pak úroky a až nakonec jistinu. Mohou určit, že hradí nejprve jistinu, ale v takovém případě se úročí i náklady vymáhání a úroky.

Současná úprava není podle poslanců SPD logická. „Sice dává dlužníkovi možnost volby, ale pak zároveň tu jedinou logickou volbu, tedy pro dlužníka výhodnou, sankcionuje tím, že úročí i všechny součásti příslušenství,“ napsali v důvodové zprávě.

Předkladatelé připouštějí, že navrhovaná změna znevýhodní věřitele. Pozice věřitelů je ale podle nich většinou silnější a novinku mohou promítnout do své cenové politiky, což podle nich více zprůhlední poskytování úvěrů.

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodne o ní Parlament.

(čtk)