Ekonomický deník: Pochybnosti o zakázce na právní poradenství největšího armádního tendru nabývají na intenzitě

Bojové vozidlo pěchoty Foto: MO

Ministerstvo obrany nedávno vypsalo veřejnou zakázku na právní poradenství při výběru nejlepšího uchazeče o největší armádní zakázku historie – dodávku bojových vozidel pěchoty za 52 miliard korun. Nastavení soutěže však vzbuzuje pochyby, zda bude vybrán opravdu ten nejlepší. Zadavatel tlačí na nízkou hodinovou sazbu právního poradenství. Zdroje, obeznámené s pozadím tendru se obávají, že motivace elitních právníků pracujících normálně za násobně vyšší ceny, než je ochotno zaplatit ministerstvo obrany, mohou spočívat v nezákonné domluvě s některým z dodavatelů vozidel.  Hodinové sazby,  které odborníci považují při tomto druhu tendru za úsměvné, by si advokáti mohli vykompenzovat zákulisní dohodou s výrobcem.

Ministerstvo už napodruhé soutěží dodavatele právních služeb v souvislosti s rekordní zakázkou, první soutěž v druhé polovině roku 2018 byla zrušena, když si druhý v pořadí stěžoval, že vítězná advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS nabídla dumpingovou cenu. Oficiální zdůvodnění bylo, že zástupci Ministerstva obrany se při hodnocení obdržených nabídek dopustili nezákonného postupu.

V nové zakázce se soutěží hodinová sazba, která je u tak náročného projektu nereálně nízká. Hrozí tak opakování situace z prvního tendru a opětovné „shození“ zakázky neúspěšnými uchazeči z důvodu dumpingu. Nové zadávací řízení podle analýzy obsahuje stejné vady, jako dříve zrušené řízení i řadu nových problematických aspektů, což se potvrdilo mj. tím, že již den po zahájení nového zadávacího řízení muselo Ministerstvo obrany prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to z důvodů chyb v zadávací dokumentaci. Podle kritiků nového tendru nastavení zadávacích podmínek stále umožňuje účast především takovým dodavatelům, kteří jednak nedisponují dostatečně kvalifikovaným personálem a jednak jsou ochotni realizovat veřejnou zakázku za zcela ekonomicky nesmyslných podmínek.

V původním zrušeném zadávacím řízení bylo dosaženo nejnižší nabídkové ceny (HAVEL & PARTNERS) ve výši 1150,- Kč za 1 hodinu poskytování právních služeb. Podmínky nově vyhlášené veřejné zakázky, kde ministerstvo stanovuje maximální hodinovou sazbu na 1.652 korun, mohou vést k tomu,že nabídnuté ceny budou ještě nižší, zhruba kolem 1.000,- Kč za 1 hodinu.

Přitom v případě více než deset let staré soutěže na kolová bojová vozidla pěchoty, kde zakázka byla rozsahem poloviční, radila společnost PricewaterhouseCoopers a hodinové sazby – podle úrovně člena týmu –  i přes 5.000 Kč za hodinu. Podle právníků, kteří se na velké veřejné zakázky specializují, Ministerstvo obrany prakticky ve svém důsledku vyloučilo možnost, že obdrží nabídky i od dostatečně kvalifikovaných odborníků, jejichž know-how a služby mají logicky vyšší hodnotu.

Není také bez zajímavosti, že v rámci obdobné veřejné zakázky, ve které jsou aktuálně poptávány služby právního poradce pro zakázku na dodávky protiletadlových kompletů SHORAD, postupovalo Ministerstvo obrany diametrálně odlišně. Ačkoliv je totiž veřejná zakázka na dodávky protiletadlových kompletů daleko méně významná (dosahuje pouze zlomku hodnoty zakázky na PBVP), nestanovilo ministerstvo maximální cenu, ale jak je obvyklejší uvedlo cenu, pod kterou bude nabídku považovat za mimořádně nízkou (tzv. mimořádně nízká nabídková cena -§ 113 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.) až na 1.880 Kč. Tedy na cenu vyšší, než je limit maximální ceny v rámci zakázky na pásová bojová vozidla pěchoty (1.652 Kč).

Nová veřejná zakázka se od podmínek té původní liší v nastavení stropu veřejné zakázky. Zatímco v prvním případě bylo, vedle časového omezení trvání smlouvy do konce roku 2023, nastaveno na maximální počet hodin, nyní se jedná, vedle opětovného časového omezení koncem roku 2023, o zastropování celkovou částkou (a také předpokládanou hodnotou) ve výši 13.958.678,- Kč bez DPH. Na druhou stranu je zde zároveň nastavena maximální hodinová sazba ve výši 1.652,- Kč bez DPH, při jejímž překročení může Ministerstvo obrany jednat o jejím snížení, nebo dokonce v případě překročení všemi účastníky může zadávací řízení zrušit.

Termín pro podání nabídek je 22. února.

Jiří Reichl