Exekutorská komora varuje veřejnost před novými podvodnými e-mailovými zprávami

V obou návrzích se počítá s tím, že po nabytí svéprávnosti bude možné po z dětství zadluženém člověku vymáhat dluhy pouze do výše jeho jmění Foto archiv

 Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před novými podvodnými e-mailovými zprávami, jejichž odesílatel se vydává za soudního exekutora Jaroslava Homolu z Exekutorského úřadu Brno-město. Komora se v této věci obrátí na orgány činné v trestním řízení.

Zprávy byly adresátům zaslány z e-mailové adresy [email protected], kterou jmenovaný soudní exekutor nepoužívá a nikdy nepoužíval. Zprávy označené předmětem ‚Výzva‘ a smyšlenou spisovou značkou počínající ’18 EX‘ vyzývají k úhradě fiktivní částky na konkrétní účet u Air Bank. Dodávají, že nebude-li uhrazeno do pěti pracovních dní od doručení výzvy, bude částka navýšena a exekuce vykonána v příštím týdnu, nebo bude obstaven účet.

Předmětné e-mailové zprávy jsou podle komory označeny nesprávným číslem soudního exekutora. Exekutor Jaroslav Homola užívá přidělené číslo 030, nikoli v e-mailech uváděné předčíslí 018 náležející soudní exekutorce Lence Černoškové z Exekutorského úřadu Prostějov. Ta však předmětné e-maily taktéž nerozesílá. Soudní exekutoři nikdy neposílají výzvy tohoto charakteru e-mailem, dodala komora.

(čtk)