Kapsch pro Ekonomický deník: Rozhodnutí ÚOHS nás nepřekvapilo, obrátíme se na soud

Mýtná brána Foto: ED

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj na základě doporučení rozkladové komise zamítl svým rozhodnutím rozklad společnosti Kapsch Telematic Services a potvrdil tak, že smlouva mezi Ministerstvem dopravy ČR a vítězem výběrového řízení – konsorciem Czech Toll/Sky Toll platí. Vedení Kapsche říká, že ho rozhodnutí nepřekvapilo, ale že antimonopolní úřad porušil jeho právo na ochranu, jak jej stanovuje Evropská komise.

Smlouva na mýto s nově vybraným dodavatelem – konsorciem společností Czech Toll/Sky Toll platí. Rozhodl o tom v druhostupňovém řízení předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj, když potvrdil prvoinstanční rozhodnutí svých podřízených. Ti již dříve odmítli námitky stávajícího provozovatele společnosti Kapsch, která podle svých právních analýz tvrdila, že smlouva s vybraným dodavatelem byla uzavřena v rozporu s předběžným opatřením ÚOHS na zákaz plnění smlouvy. elektronického mýtného uzavřené mezi Ministerstvem dopravy České republiky a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll, a. s. Obě rozhodnutí ve věci jsou tak pravomocná.

„Jsme přesvědčeni, že ministerstvo dopravy uzavřelo kontrakt neplatně, protože trvá předběžné opatření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kterým je stanoven zákaz uzavřít smlouvu. Je to vcelku složité, ale zjednodušeně lze říct, že celkem se na ÚOHS projednávalo 5 věcí ohledně mýtné zakázky. V prvním řízení bylo vydáno předběžné opatření na zákaz uzavření smlouvy. To znamená, že do doby prošetření nemůže ministerstvo uzavřít smlouvu,“ řekl k tomu v říjnovém rozhovoru šéf českého Kapsche Karel Feix. 

Kapsch nesouhlasí, obrátí se na soud

V rozhodnutí o rozkladu předseda ÚOHS Rafaj zamítl námitky společnosti Kapsch týkající se nepřezkoumatelnosti, nezákonnosti a nesprávnosti prvostupňového rozhodnutí. Zejména se neztotožnil s námitkou, že Úřad nesprávně vyhodnotil platnost a účinnost předběžného opatření. Na základě toho předseda Úřadu nesouhlasí ani s názorem navrhovatele, že se předběžné opatření mělo vztahovat na celé společné řízení.

„Zamítavé rozhodnutí předsedy ÚOHS nás nepřekvapilo, pouze potvrdilo dříve nastavenou linii první instance. Antimonopolní úřad zásadně porušil svou vlastní rozhodovací praxi, ale i judikáty správního soudu či zásady Evropské komise, které mu ukládají, aby chránil práva účastníků řízení. Trváme na tom, že ÚOHS flagrantně porušil naše práva na spravedlivý a transparentní proces. Obrátíme se na nezávislý soud, aby o tom rozhodnl,“ řekl mediální zástupce Kapsche David Šimoník.

Podle něj  ÚOHS poté, co spojil všechna řízení o našich námitkách do jediného, firma požadovala vydat další předběžné opatření. „Tehdy nám bylo ze strany ÚOHS sděleno, že by to bylo nadbytečné, neboť už přece předběžné opatření existuje. Následně úřad o tomtéž ujistil i krajský soud, který jsme o vydání dalšího předběžného opatření také žádali. Na tom, že předběžné opatření stále platilo a ministerstvo dopravy tedy nemohlo podepsat smlouvu s vítězem tendru, se navíc shodli všichni námi oslovení právní experti,“dodal Šimoník.

V lednu se situací kolem mýtného systému zabýval také kontrolní výbor Poslanecké sněmovny. Jeho poslancům náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva řekl, že ministerstvo chce, aby nový dodavatel mýto vybíral již od prosince.

Jiří Reichl