Nejvyšší soud vyzval k debatě o zrušení utajování protokolů z porad senátů v trestních věcech

Nejvyšší soud ČR Foto: Wikipedia

K poměrně zásadní debatě a velice netradičním způsobem vyzval Nejvyšší soud (NS). Ten totiž v rámci připomínkového řízení k ministerskému materiálu o plánech pro boj s korupcí na rok 2019 vyzval k diskusi o zrušení utajování protokolů z porad trestních senátů soudů a k umožnění tzv. separátního vota v případě menšinového stanoviska.

Připomínky NS se týkají části materiálu, která se zabývá opatřeními proti korupci v oblasti justice. Vedle již zmíněné úvahy o zrušení utajení protokolů vyzývá NS ke zpřesnění pravidel pro výběr přísedících tak, aby byla zvýšena jeho objektivita, například zapojením Soudcovské unie či v budoucnu případného orgánu soudní samosprávy. MSp by také mělo podle NS uvažovat o zvýšení odměn přísedících, které jsou dnes ostudně nízké, což zvyšuje možné korupční riziko při výkonu jejich činnosti.

Že by bylo možné považovat samotnou výzvu k debatě za vyjádření podpory myšlence zrušení utajení protokolů z porad soudních senátů však NS odmítá. „Rozhodně to neznamená, že by to NS podporoval. Řekněme, že část NS připouští debatu nad umožněním vota, přičemž například profesor Pavel Šámal je jednoznačně proti, obdobně se vyjádřil i JUDr. Jiří Říha. Berte to tedy jako ochotu k diskuzi, ale rozhodně to není kvalifikovaný názor Nejvyššího soudu, který by vzešel z nějakých analýz. To slůvko ‚zamyslet se‘ rozhodně neznamená ‚podporujeme‘,“ sdělil České justici mluvčí NS Petr Tomíček.

MSp ve zmíněném materiálu také znovu opakuje nutnost zavádění etických kodexů pro soudce a státní zástupce. „K zavádění etických kodexů soudců a státních zástupců lze uvést, že o tomto se diskutuje dostatečně dlouho na to, aby Ministerstvo spravedlnosti přikročilo již ke konkrétní realizaci výstupů z nich, nikoliv aby se jen v těchto diskuzích neustále pokračovalo“, konstatuje se suše v připomínkách NS. Jednání o kodexech už přitom špičky justice zahájily před dvěma lety.

(pd)