Neděle, 3. července, 2022

Pithart, Jelínek i Púry. Kdo další zabodoval na galavečeru Právník roku?

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ uspořádaly již 14. ročník soutěže Právník roku. Slavnostní galavečer, při kterém 11 právníků z různých oblastí práva převzalo titul Právník roku 2018 a skleněnou plastiku sv. Yva, patrona právnických profesí, se uskutečnil v pražském TOP Hotelu.

Pro soutěžní ročník 2018 bylo stanoveno celkem 10 soutěžních kategorií: sedm odborných – občanské právo, trestní právo, finanční právo, správní právo, pracovní právo, právo informačních technologií, lidská práva a právo ústavní a tři speciální – Pro bono, Talent roku a Právnická síň slávy. Plastiku sv. Yva si však letos odvezlo z Prahy celkem 11 osobností práva, protože po dvou letech byla udělena znovu Zvláštní cena sv. Yva za zásluhy o advokacii, která je určena pro výjimečné příležitosti a výjimečné advokáty. Za celoživotní práci ji získal advokát a nejdéle sloužící zkušební komisař a kárný žalobce ČAK JUDr. Antonín Fürst st.

V kategorii Pro bono, která byla do soutěže zařazena poprvé v roce 2009 a každoročně oceňuje právníky, kteří bezplatně pomáhají slabším a zranitelným, byl oceněn advokát „němých tváří“ Mgr. Robert Plicka. Bezplatně zastupuje spolky na ochranu zvířat i fyzické osoby, které se  na něho obracejí se žádostí o právní pomoc týraným zvířatům.

Talent roku Jiří Mulák

Kategorie Talent roku je určena mladým právníkům do 33 let, jejichž autentické písemné odborné a literární práce s právní tematikou vyhodnocuje odborná porota. „Začínající mladé kolegy chceme tímto oceněním, s nímž je svázána i zajímavá finanční odměna, motivovat
k odbornému růstu a také k pravidelnému publikování, třeba v našem stavovském periodiku – Bulletinu advokacie,“ uvedl JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory. Letos se Talentem roku stal JUDr. Jiří Mulák, Ph.D. asistent soudce Vrchního soudu v Praze.

Vrcholem každého galavečera Právníka roku je, a také tentokrát byla, Právnická síň slávy, do které každoročně vstupuje významná osobnost z právnického světa za celoživotní přínos českému právu. „Je to nejvyšší pocta, kterou odborná právnická veřejnost může udělit výjimečné osobnosti práva ze svého středu. Do Právnické síně slávy v minulosti vstoupili například JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Otakar Motejl, nebo bývalí ministři spravedlnosti  a dlouholetí advokáti, kteří už bohužel nejsou mezi námi – JUDr. Dagmar Burešová  a JUDr. Karel Čermák,“ připomněl některé dosavadní nositele tohoto prestižního ocenění JUDr. Jirousek. Letošním čtrnáctým oceněným se stal doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., který nejenže některé dosavadní členy Právnické síně slávy osobně znal, ale intenzivně s nimi také spolupracoval, například v první české polistopadové vládě.

Jiří Jelínek přebírá cenu Foto: ČJ

Na galavečeru byla mimosoutěžně, a to již podruhé, také udělena Cena Václava Mandáka za nejlepší publikovaný odborný článek v Bulletinu advokacie, časopisu vydávaného Českou advokátní komorou. Letošním vítězem se stal prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. za příspěvek „K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu“.

Jiří Jelínek v šestistránkovém článku rozebírá podle svých slov  téma „aktuální a mimořádně společensky závažné“. „Jako ostatně vždy, když jde v trestním řízení o zásahy do občanských práv a svobod jednotlivce (např. práva na ochranu soukromí, práva na ochranu zpráv podávaných telefonem nebo jiným podobným zařízením, práva na ochranu soukromého a rodinného života) zaručených Listinou základních práv a svobod, Ústavou a mezinárodními dokumenty,“ píše Jiří Jelínek.

Jakub Hafner

Respektovaný právník dále dokazuje, že „prostorový odposlech, bez ohledu na to, je-li prováděn doma či na pracovišti, je-li výslovně upraven v zákoně nebo nikoli, představuje zásah do soukromí chráněného čl. 8 Úmluvy“. „Použití důkazu získaného díky porušení práva na soukromí budeme posuzovat s ohledem na kategorii spravedlivého procesu zakotveného v čl. 6 Úmluvy,“ pokračuje Jiří Jelínek ve stati.

Svoje úvahy pak shrnuje do devíti bodů pod názvem „Prostorový odposlech – legislativní vakuum nahradit právní úpravou“, ve kterých vysvětluje, proč je zákonná úprava zcela nezbytná, jaké by měla mít parametry a jaká další opatření by na ni měla navazovat.

Svoji premiéru měla na galavečeru další z autorských cen, a to za nejčtenější článek roku s právní problematikou na stránkách www.epravo.cz, kterou získal za článek „Předkupní právo spoluvlastníků ve světle novely občanského zákoníku“ Mgr. Jakub Hafner, advokátní koncipient AK Toman, Devátý a partneři.

Pomoc potřebným je s Právníkem roku spjatá již od samého počátku této soutěže, a tak i v průběhu letošního galavečera byly předány dokonce dva charitativní šeky. První,
na 100 tisíc korun, předala AK ŽIŽLAVSKÝ. Pro Nadaci Charty 77 Konto bariéry si jej převzala provozní ředitelka nadace Gabriela Švagrová.

Druhý šek věnovala již tradičně AK HAVEL & PARTNERS. Sumu ve výši 100 tisíc korun tentokrát obdržela Nadace Krása pomoci, která pomáhá seniorům a jejíž zakladatelkou je Taťána Gregor Brzobohatá. Na pódiu si šek převzala ředitelka nadace Michaela Stachová.

Vítězové jednotlivých kategorií

Soutěžní kategorie Právníci roku
Občanské právo
(hmotné, procesní)
Mgr. JAN ZÁRUBA, státní zástupce, zakladatel netrestního odboru Nejvyššího státního zastupitelství
Trestní právo

(hmotné, procesní)

JUDr. FRANTIŠEK PÚRY, Ph.D., soudce, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR
Finanční právo JUDr. Mgr. PETRA NOVÁKOVÁ, Ph.D., advokátka, AK Nováková + Partners
Správní právo JUDr. DANIELA ŠUSTROVÁ, LL.M., ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu hl. m. Prahy
Pracovní právo doc. JUDr. PETR HŮRKA, Ph.D., náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Právo informačních technologií JUDr. TOMÁŠ NIELSEN, advokát, AK NIELSEN MEINL
Občanská a lidská práva a právo ústavní doc. JUDr. LADISLAV OROSZ, CSc., soudce Ústavního soudu SR
Kategorie
se zvláštními kritérii
Talent roku (pro mladé začínající právníky) JUDr. JIŘÍ MULÁK, Ph.D., asistent soudce Vrchního soudu v Praze
Ocenění PRO BONO Mgr. ROBERT PLICKA, advokát, AK Plicka & Partners

 

Zvláštní cena sv. Yva za zásluhy o advokacii JUDr. ANTONÍN FÜRST st., advokát
Právnická síň slávy (za výjimečný celoživotní přínos českému právu)
doc. JUDr. PETR PITHART, dr. h. c.,
právník, filozof
a vysokoškolský pedagog

(red)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY