Spor o duševní zdraví matky: Společnost pro právní stát podala trestní oznámení

Další trestní oznámení v případu sporu o nezletilé dítě podává Společnost pro právní stát. Na základě rozhodnutí soudu nesmí matka svého potomka vůbec vídat. Spolek rozhodnutí soudu zpochybňuje a hovoří o trestné činnosti páchané v organizované skupině.

Usnesením Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou bylo na základě návrhu Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou rozhodnuto o předání nezletilé do péče jejího otce. Rozhodnutí poté bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Brně. Tato předběžná opatření jsou pravidelně prodlužována.

Soud rozhodoval mimo jiné i na základě posudků znalců o psychickém stavu matky. Posudků je v celém případu velké množství a odporují si. Dva znalci v roce 2016 vyhodnotili oba rodiče jako jedince bez duševní poruchy, schopné péče o nezletilou, dnes šestiletou dceru.

O rok později, tentokrát pro účely trestního řízení, si nechala policie vypracovat opět dva posudky znalců ze stejných oborů (MUDr. Michaela Málková, odvětví psychiatrie a Mgr. Lenka Čermáková, odvětví psychologie). Obě znalkyně tentokrát hodnotily pouze duševní stav matky a došly, alespoň tedy podle textu zmíněného trestního oznámení, k naprosto odlišným závěrům. Psychiatrický posudek sice nezjistil psychózu, avšak konstatoval u matky „závažnou poruchu osobnosti s převahou narcistických, paranoidních, pasivně agresivních, histrionských a nezralých rysů“, psychologický posudek v podstatě obsahoval hodnocení obdobné, pouze s tím, že se jedná o poruchy „plně rozvinuté a trvalé“. Kvůli protichůdnosti posudků již Spolek podal jedno trestní oznámení.

V roce 2018 soud nechal vypracovat další znalecký posudek týkající se stavu matky. O posudku již Česká justice informovala. Ze závěrů ustanovené znalkyně Nory Brátkové vyplývá, že „Osobnosti obou rodičů nevykazují závažnou patologii (není ani u jednoho z nich přítomná závažná duševní porucha ani choroba), pro kterou by nemohli nezl. vychovávat“.

O případu čtěte více zde: Jak lze násilně odebrat matce dítě, aniž jsou pro to zákonné důvody

„Navzdory závěrům revizních znaleckých posudků nechal v platnosti i na minimum omezený asistovaný kontakt matky s dcerou, a to v rozsahu jediné hodiny jednou za dva týdny. Toto rozhodnutí nemá nic společného se soudcovskou nezávislostí, ale mnohem spíše naplňuje skutkovou podstatu trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby,“ uvádí předseda Spolku Václav Budínský. Tomu také vadí, že soud uvedl, že přístup otce k výchově se jeví jako vhodnější.

Matka navíc disponuje zvukovým záznamem dokazujícím, že otec je v kontaktu se znalcem i opatrovnicí nezletilé. „S velkou pravděpodobností se jedná o trestnou činnost páchanou v organizované skupině. Za této situace má naše společnost zato, že ze zvukového záznamu zjištěné skutečnosti, jakož i způsobu vedení řízení, které jednostranně znevýhodňuje matku je třeba prověřit, zda nedošlo ke spáchání trestných činů Poškození cizích práv podle § 181 TrZ, Zasahování do nezávislosti soudu § 335 TrZ či Zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ,“ uvádí Budínský.

Trestní oznámení proto Společnost pro právní stát zaslala na Vrchní státní zastupitelství v Praze, Krajský soud v Hradci Králové a na Generální inspekci bezpečnostních sborů.

(red)