Stát není schopen zjistit, kdo v ČR ovlivňuje zákony a vést legislativní stopu

Český stát není schopen zajistit, aby byli obyvatelé informováni, kdo v České republice ovlivňuje obsah legislativy a tvorbu zákonů. Tzv. legislativní stopa je podle ministerstva financí technicky „neproveditelná“ a není jasné, kdo a jak ji má vést. Podle ministerstva vnitra jde o neexistující právní institut. Také ministerstvo zdravotnictví žádá o přesný popis, kdo a jak má zásahy lobbistů registrovat.

Předkladatel všechny zásadní připomínky i doporučení odmítá a odpovídá Hlavou XXII: Bude záležet na tom, kdo bude legislativní stopu vytvářet.  Vyplývá to z připomínkového řízení  k novelám zákonů v souvislosti se zákonem o lobbingu.

Například podle ministerstva financí je vytvoření legislativní stopy za současných podmínek zhola nemožné: „Navržená úprava je v současné podobě legislativního procesu v zásadě neproveditelná, neboť není možno vést legislativní stopu po celou dobu legislativního procesu. Je například možné, že se k zákonu sejde ohledně uplatňovaných připomínek náměstek pro řízení sekce z připomínkového místa s lobbistou a není v silách předkladatele, aby zjistil, že k takové schůzce došlo,“ uvádějí finance v rámci připomínkového procesu.

Kdo zajistí stopu při více zákonech?

Podle předkládací zprávy k novele zákonů v souvislosti se zákonem o lobbingu má lobbistická stopa obsahovat jmenný seznam všech lobbistů, kteří byli zapojeni
do procesu tvorby právního předpisu. „Bude obsahovat také datum, kdy k lobbování došlo,
a přesné vymezení, kterých věcí v návrhu právního předpisu se lobbování týkalo. Zaznamenání lobbistické stopy tak napomůže identifikaci konkrétních zájmových skupin
a lobbistů, kteří se podíleli na tvorbě právní úpravy. Veřejnosti bude umožněno sledovat údaje o lobbistické stopě k návrhu právního předpisu v průběhu legislativního procesu,“ uvádí se doslova v předkládací zprávě.

Podle ministerstva financí vůbec není zřejmé, jak bude zajištěno řádné přiřazování informací o lobbingu ke správnému návrhu právního předpisu, když určitý problém bude předmětem více různých návrhů právních předpisů.  „Není ani zřejmé, jak by procesně tato úprava měla fungovat v rámci připomínkových řízení nebo projednávání návrhu zákona na vládě, v Poslanecké sněmovně či Senátu, tj. jak a kdo a na základě jakých informací by měl povinnost tuto lobbistickou stopu vytvářet, zaznamenávat a předávat dále. V materiálu zásadně postrádáme alespoň rámcové naznačení toho, jak bude právní úprava promítnuta do Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády, a to zejména z pohledu předkladatele (zpracovatele) návrhu z hlediska konkrétního postupu a rozsahu odpovědnosti za zpracování legislativní stopy,“ uvádí ministerstvo financí.

Jména lobbistů a názvy firem vyjdou ve Sbírce?

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová