Neděle, 16. května, 2021

Advokáti se mohou účastnit průzkumu o nezávislosti soudců, vyplnit dotazník však může každý

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Do pátku 15. března 2019 se mohou advokáti zúčastnit průzkumu o nezávislosti soudců v České republice. Průzkum organizuje Evropská síť justičních rad (ENCJ), která je spolufinancovaná Evropskou unií. Výstupy jsou podkladem pro statistické přehledy Evropské komise o justici v jednotlivých členských zemích EU. Otázky o nezávislosti soudců v ČR však nyní může vyplnit úplně každý.

Aby se soudnictví v Evropě zlepšovalo, ENCJ potřebuje zpětnou vazbu od advokátů, kteří se nacházejí v té nejlepší pozici, aby mohli kriticky zhodnotit své vnímání nezávislosti soudců. Děkujeme za účast v průzkumu. Výsledky budou publikovány ve zprávě ENCJ Nezávislost a odpovědnost současně s výsledky průzkumu mezi soudci. Krátký dotazník v češtině ohledně nezávislosti soudců můžete vyplnit do 15. března 2019 ZDE, uvádí se na webu České advokátní komory (ČAK), která průzkum obdržela od Evropské rady advokátních komor (CCBE).

Jenže zodpovědět otázky a vyplnit dotazník mohou nikoli jen advokáti, ale úplně každý. Stačí otevřít dotazník, vyplnit délku domnělé advokátní praxe a odpovídat na otázky. Hned první dvě otázky se týkají nevhodného nátlaku na soudce a kdo tento tlak na české soudce vyvíjí: Otázka 1a. Během posledních dvou let byli soudci dle mého názoru pod nevhodným tlakem ohledně přijetí určitého rozhodnutí v konkrétním případě nebo jeho části.

„Jestliže jste s otázkou 1a souhlasil/a či rozhodně souhlasil/a, kdo byl tím, kdo na soudce vyvíjel nátlak? (Je možné označit více odpovědí): Strany sporu a jejich právníci, vláda, parlament, jiní soudci, vedení soudu, rada soudnictví, Nejvyšší soud, Ústavní soud, sdělovací prostředky, sociální sítě,“ pokračuje průzkum

Zajímavé jsou i další otázky – přinejmenším dva dotazy se týkají vlivu sdělovacích prostředků a sociálních sítí na rozhodování soudců. S výroky z průzkumu se respondent ztotožňuje na škále souhlasu nebo nesouhlasu.


Domnívám se, že v mé zemi během posledních dvou let jednotliví soudci přijali úplatky (přijali peníze), či byli angažovaní v jiných formách korupce (přijali nepeněžité dary či výhody), jež měly ovlivnit soudce v rozhodnutí případu určitým způsobem.

Domnívám se, že v posledních dvou letech byly za účelem ovlivnění výsledku daného řízení soudcům přidělovány případy jiným způsobem než v souladu se zavedenými pravidly či postupy.

Domnívám se, že během dvou let byli soudci v mé zemi jmenováni i z jiného důvodu než na základě svých schopností a zkušeností.

Domnívám se, že během posledních dvou let bylo v mé zemi rozhodování nebo jednání jednotlivých soudců nevhodně ovlivněno jednáním sdělovacích prostředků (tj. tisku, televize či rozhlasu), ať už skutečným či předpokládaným.

Domnívám se, že během posledních dvou let bylo v mé zemi rozhodování nebo jednání jednotlivých soudců nevhodně ovlivněno děním na sociálních sítích (např. Facebook, Twitter nebo LinkedIn), ať už skutečným či předpokládaným.

Domnívám se, že během posledních dvou let byly v mé zemi rozsudky, které směřovaly proti zájmům vlády, obvykle vykonávány.

Domnívám se, že se v mé zemi soudními pochybeními příslušné orgány řádně zabývají.


Že není nikterak zajištěno omezení účasti v průzkumu jen na advokáty, je zneklidňující vzhledem k povaze otázek i k faktu, že výstupy ENCJ slouží jako podklad pro statistický a názorový přehled hodnocení justice členských zemí EU, který pravidelně prezentuje komisařka Evropské komise pro justici Věra Jourová.

Na dotaz České justice, zda byla anketa převzata nebo zda jde o vlastní metodu nebo vytvořenou aplikaci České advokátní komory, uvedla vedoucí odboru mezinárodních vztahů ČAK Eva Indruchová, že nejde o výtvor českých advokátů:  „Ráda bych Vás informovala, že se jedná o průzkum, který provádí CCBE pro ENCJ, a to prostřednictvím svých členů, tj. advokátních komor (včetně ČAK). Nejedná se tedy o metodu vytvořenou ČAK. Podrobnější informace jsou k dispozici zde:

Česká republika nemá v Evropské síti justičních rad ENCJ zastoupení, neboť v ČR neexistuje Nejvyšší rada soudnictví. Statut pozorovatele zastává u ENCJ ministerstvo spravedlnosti.„Každé dva roky organizuje ENCJ průzkum mezi soudci ohledně vnímání soudní nezávislosti v jejich zemi. Průzkum poskytuje vynikající vnitřní náhled zkušených soudců a kriticky hodnotí fungování justičních rad či jiných justičních orgánů. ENCJ věří, že advokáti mohou taktéž poskytnout velmi hodnotný vlastní vnitřní náhled ohledně nezávislosti soudců. Proto se ENCJ obrátila na CCBE s prosbou o zprostředkování průzkumu mezi advokáty ohledně nezávislosti soudců,“ stojí u výzvy k účasti v průzkumu na stránce České advokátní komory.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY