Dlužníci zřejmě nebudou moci nejdříve splácet jistinu, podle vlády by to způsobilo problémy

Zřejmě se záporným postojem vlády budou zákonodárci projednávat návrh poslanců SPD na změnu pořadí plnění dluhu, která by podle nich měla posílit postavení dlužníků a pomoci lidem v dluhových pastech. Úprava by podle podkladů pro pondělní jednání kabinetu mohla způsobit problémy v běžném ekonomickém životě.

Dlužníci by měli podle SPD hradit nejprve jistinu, tedy půjčenou částku, a až pak náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně úroky z prodlení a nakonec úroky. Úroky a úroky z prodlení se by se podle předlohy neúročily.

„Navržená právní úprava by mohla narušit některé finanční produkty, jako jsou například překlenovací úvěry ve stavebním spoření, reverzní hypotéky nebo dlouhodobé úvěry splácené na konci doby splatnosti například prodejem nemovitosti,“ stojí v předběžném stanovisku pro zákonodárce, které bude vláda schvalovat.

V současnosti dlužníci, kteří jsou ve skluzu se splácením závazku, hradí podle zákoníku nejprve náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně úroky z prodlení, pak úroky a až nakonec jistinu. Mohou určit, že hradí nejprve jistinu, ale v takovém případě se úročí i náklady vymáhání a úroky.

Současná úprava není podle poslanců SPD logická. „Sice dává dlužníkovi možnost volby, ale pak zároveň tu jedinou logickou volbu, tedy pro dlužníka výhodnou, sankcionuje tím, že úročí i všechny součásti příslušenství,“ napsali v důvodové zprávě.

Předkladatelé připouštějí, že navrhovaná změna občanského zákoníku znevýhodní věřitele. Pozice věřitelů je ale podle nich většinou silnější a novinku mohou promítnout do své cenové politiky, což podle nich více zprůhlední poskytování úvěrů.

(čtk)