Pondělí, 23. května, 2022

Do spisů Ústavního soudu přistupuje elektronicky přes internet 222 advokátů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ústavní soud umožňuje advokátům už půl roku nahlížet do svých živých soudních spisů přes internet. Místo aby advokáti museli spisy listovat v soudní budově, nahlíží do nich odkudkoli, kde je internetové připojení. Takové řešení je mezi českými soudy revoluční a zatím pouze jediné.

„Aplikace NaSpis byla vyvinuta, aby právní zástupci účastníků nemuseli kvůli krátkému seznámení s dokumenty obsaženými ve spise přijíždět až z daleka a mohli tak šetřit svým klientům náklady a sobě čas,“ uvedl pro Českou justici důvod, proč Ústavní soud před půl rokem, loni 1. září, tuto aplikaci spustil, jeho generální sekretář Vlastimil Göttinger.

Poprvé lze nahlédnout do spisu po internetu

Takové řešení je průkopnické. Kromě Ústavního soudu totiž běžně platí, že chce-li účastník řízení do soudního spisu nahlédnout, musí se na určitý den a hodinu předem objednat na informačním středisku konkrétního soudu, a pak se tam i dostavit. Soud totiž protistraně zasílá na vědomí jen podání účastníků řízení, typicky žalobu, vyjádření k ní anebo odvolání. Listinné důkazy, na něž účastníci ve svých podáních odkazují, zůstávají po celou dobu procesu u soudu a seznámit se s nimi lze jen osobním nahlédnutím do spisu.

„Aplikace NaSpis je zatím ještě v záběhu, protože lze žádat pouze o zpřístupnění elektronických dokumentů v těch řízeních, která byla před Ústavním soudem zahájena po 1. září 2018. Řada advokátů proto o naší aplikaci vůbec neví, natož aby ji využila,“ odpověděl Vlastimil Göttinger na otázku České justice, jak velký zájem je mezi advokáty za prvního půl roku provozu aplikace NaSpis o dálkovou formu nahlédnutí do spisů, které Ústavní soud vede o ústavních stížnostech.

Aplikace jen pro advokáty

A jeho slova potvrzuje i výsledek twitterového hlasování České justice. Toho se zatím zúčastnilo jen pětadvacet advokátů, nicméně vyplynulo z něj, že přístup do aplikace NaSpis si zřídilo 16 procent z nich. Víc než polovina hlasujících tak sice ještě neučinila, ale o přístup si určitě požádá. O něco málo víc než třetina respondentů o tom neuvažuje vůbec.

Protože v řízení před Ústavním soudem musí být ten, kdo podává ústavní stížnost, povinně zastoupen advokátem, umožňuje Ústavní soud přístup do aplikace NaSpis jen advokátům a neuvažuje, že by to v budoucnu povolil dalším osobám. Aplikace proto není a nebude zpřístupněna ani samotným účastníkům.

Soud spis připraví a zašle unikátní kód

Do aplikace lze přistupovat z webového rozhraní, které se bez problémů zobrazuje i na chytrých telefonech. O vývoji samostatné mobilní aplikace však Ústavní soud prozatím neuvažuje. „Při současném objemu poskytovaných služeb a stávajícím počtu uživatelů by budování mobilní aplikace nebylo efektivní ani hospodárné. Aplikace NaSpis totiž za půl roku svého provozu vygenerovala zatím jen sedmdesát osm individuálních žádostí o nahlížení do spisu,“ vysvětluje takový postoj Vlastimil Göttinger.

Podmínkou pro zpřístupnění aplikace je podání žádosti. I to se děje na webovém rozhraní a je intuitivní. Jakmile Ústavní soud tuto žádost zkontroluje, zašle advokátu do jeho datové schránky unikátní přístupové údaje.

Po přihlášení do aplikace NaSpis vidí advokát přehled soudních spisů ve svých živých dosud neskončených klientských případech, o nichž Ústavní soud zahájil řízení po 1. září 2018. Jsou označeny spisovými značkami, osobami soudců zpravodajů, stěžovatelů i protistran z původních řízení před obecnými soudy. Prostřednictvím aplikace může advokát požádat o nahlížení do nejvýše dvou spisů zároveň. Aplikace ho intuitivně navede. Jakmile Ústavní soud spis k nahlížení připraví, vyrozumí o tom advokáta zprávou dodanou do jeho datové schránky. Tato zpráva obsahuje unikátní kód, který advokát po přihlášení do aplikace vyplní a požadovaný spis se mu tím zpřístupní. Po půlhodinové nečinnosti anebo manuálním ukončení nahlížení se spis znepřístupní. K opětovnému nahlížení do něj je třeba v aplikaci vygenerovat novou žádost.

Přístup ke spisu za 48 hodin od plné moci

Zatímco o zástupcích stěžovatelů má Ústavní soud přehled, protože svou plnou moc soudu zasílají už společně s ústavní stížností, v případě vedlejších účastníků je situace komplikovanější. Vedlejšími účastníky jsou v řízení o ústavní stížnosti zbylí účastníci řízení před obecnými soudy, jednoduše řečeno protistrana. Ti se však o podání ústavní stížnosti dozvídají později, zpravidla až je Ústavní požádá o jejich vyjádření k podané ústavní stížnosti.

„Stalo se, že právní zástupce bezprostředně po zaslání plné moci žádal o přístup do systému. Takovým požadavkům ale nelze vyhovět. Zpracování plné moci, její přiřazení do spisu a do souvisejících elektronických systémů vyžaduje určitý čas, a jedná se také jen o malou část celkové agendy, kterou musí příslušní zaměstnanci za den realizovat. Proto nemůžeme garantovat, že advokát bude moci NaSpis využít dříve, než za osmačtyřicet hodin od předložení speciální plné moci, která ho k zastupování před Ústavním soudem opravňuje,“ svěřil se generální sekretář Vlastimil Göttinger České justici s jediným snad opravdu vážným problémem, s nímž se aplikace NaSpis za prvních šest měsíců svého ostrého provozu potýká.

U obecných soudů elektronicky nahlížet nelze

K aplikaci NaSpis se pro Českou justici vyjádřil a s osobními zkušenostmi podělil i předseda sněmovního podvýboru pro digitalizaci justice Jakub Michálek (Piráti): „Byl jsem Ústavní soud navštívit a aplikaci si vyzkoušel. Funguje dobře, parametry jsou konzervativní, takže to je pouze pro nové případy, a byla tam taková mírně bizarní registrace. Mnohem přínosnější by to bylo u obecných soudů.“.

A právě o to se bude Česká justice zajímat a digitalizaci justice nadále sledovat. Skutečností totiž je, že nahlížet obdobným způsobem do spisů jiných soudů než Ústavního zatím k dnešku nelze.


Údaje za celou dobu provozu aplikace NaSpis od 1. září 2018:

Potvrzených registrací (tolik advokátů může aplikaci plně využívat): 222

Vygenerovaných žádostí o nahlížení do soudních spisů Ústavního soudu: 78


Tomáš Nahodil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY