GIBS v minulém roce ukončila odposlech ve 123 případech

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) v loňském roce ukončila odposlechy ve 123 případech, které se týkaly 21 trestních spisů. Oproti roku 2017 jde o pokles o 49 úkonů. Nejčastěji se odposlechy dotkly civilních osob mimo bezpečnostní sbory a příslušníků a zaměstnanců Policie ČR. Vyplývá to z analýzy inspekce za rok 2018.

Podle analýzy inspekce loni ukončila 121 odposlechů, které byly pořízeny na příkaz soudce, v dalších dvou případech postupovala se souhlasem uživatele odposlouchávané stanice. U obou kategorií zaznamenala GIBS oproti předloňskému roku pokles. Ve 27 případech byl odposlech zaměřený na příslušníka nebo zaměstnance policie, ve 12 šlo o příslušníka či zaměstnance vězeňské služby a v jednom se vztahoval k celní správě. Civilistů mimo bezpečnostní sbory se týkalo 83 případů. „Jedná se o osoby, které se spolupodílejí na páchání trestné činnosti s příslušníky bezpečnostních sborů,“ vysvětluje analýza. Ohledně inspekce nebyl v loňském roce nasazen žádný odposlech.

Ve třetině případů byly odposlechy nasazeny kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, ve čtvrtině případů šlo o nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Třetí nejčastější skutkovou podstatou bylo maření úředního rozhodnutí, následoval trestný čin vraždy.

V oblasti efektivity úkonů odposlechu za rok 2018 bylo z celkového počtu 123 úkonů celkem 90 úkonů efektivních, 31 úkonů neefektivních a dva úkony byly neaktivní – úkon tedy sice byl realizován, nebyly při něm ale pořízeny žádné záznamy pro trestní řízení.

Ke sledování osob a věcí přistoupila inspekce podle zprávy ve 152 případech, které se týkaly 45 spisů. I zde byl zaznamenán pokles oproti roku 2017, kdy šlo o 258 úkonů. S povolením státního zástupce GIBS postupovala ve 101 případech, 48 úkonů se odehrálo s povolením soudce a tři se souhlasem dotčené osoby. Nejčastěji se opět týkaly provedené úkony příslušníků a zaměstnanců policie a civilistů. V polovině případů šlo opět o podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Analýza uzavírá, že z víceletého srovnání vyplývá, že počty nasazovaných úkonů odposlechu a úkonů sledování mají kolísavou tendenci. „Například nárůst úkonů v roce 2017 byl zapříčiněn prověřováním rozsáhlé organizované trestné činnosti s velkým počtem prověřovaných osob v několika trestních spisech. Naopak pokles v roce 2018 byl návratem k průměru let 2015 a 2016. Vývoj počtu nasazování a využívání těchto úkonů tak výrazně nevybočuje z intervalu využívání a nasazování z předchozích let,“ uvádí v dokumentu GIBS.

Počet odposlechů a sledování osob a věcí:

Rok Počet úkonů odposlechů Počet úkonů sledování
2007 (působení Inspekce ministra vnitra) 143 103
2008 (působení Inspekce ministra vnitra) 171 147
2009 (působení Inspekce Policie ČR) 131 159
2010 (působení Inspekce Policie ČR) 149 199
2011 (působení Inspekce Policie ČR) 230 237
2012 242 216
2013 166 236
2014 240 201
2015 116 192
2016 124 130
2017 172 258
2018 123 152

 

Zdroj: Analýza použití odposlechu a sledování osob a věcí Generální inspekcí bezpečnostních sborů za rok 2018 – k dispozici zde:

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

(čtk, epa)