Pondělí, 17. května, 2021

Kárné řízení je ostudou pro rodinu i náš soud, litoval soudce Kuděla u NSS

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v čele s Radovanem Havelcem potrestal soudce Okresního soudu v Ústí nad Labem (OS) Pavla Kudělu za průtahy snížením platu o deset procent na čtyři měsíce. Soudce Kuděla, který například rozhodoval případ ústeckého exhejtmana za ODS Jiřího Šulce či bývalého primátora Ústí nad Labem Víta Mandíka z ČSSD, ve dvaceti případech pozdě vyhotovil rozsudky a usnesení.

Soudce Kuděla hned v úvodu včerejšího jednání u NSS v Brně všechny v kárné žalobě popsané skutky doznal, omluvil se za způsobené obtíže a vyjádřil především lítost nad tím, že jeho pochybení dopadá na účastníky řízení. „Je mi to krajně nepříjemné, trapné, je to ostuda nejen pro mne osobně, pro mou rodinu, ale i pro náš soud“, prohlásil soudce, který se jím stal „oklikou“ přes státní zastupitelství v době, kdy prezident Václav Klaus odmítal jmenovat kandidáty mladší třiceti let.

Podle soudce Kuděly je na vině hlavně jeho vlastní chybná organizace práce, spočívající především ve špatné volbě priorit. Vliv má i to, že u soudu jsou mu přidělovány přednostně, v rámci specializace, trestné činy úředních osob, korupce při veřejných zakázkách, zneužití pravomoci úřední osoby a maření úkonu úřední osoby z nedbalosti. Projednávání všech těchto věcí je totiž komplikované, jsou téměř vždy projednávány v hlavním líčení a obhajoba rozhodnutí povětšinou napadá řádnými i mimořádnými opravnými prostředky. Svoji roli taktéž sehrává, že má z osobních důvodů zkrácený úvazek a nemůže pracovat, na rozdíl od kolegů, o víkendech.

Kdo nezažil ústeckou justici, nemůže problém chápat

Dalším negativním faktorem jsou přetrvávající problémy ústeckého okresního soudu a obecně celé severočeské justice. „Ten, kdo nezažil soudy na severu a pohyboval se jinde, nechápe, jaká ta situace stále je“, konstatoval soudce, jakkoliv zdůraznil, že jej to nijak neomlouvá. Konkrétně u ústeckého soudu Kuděla zmínil mimořádnou fluktuaci soudců i administrativního personálu. Soudci od soudu odcházejí k jiným soudům, OS v Ústí nad Labem je pro ně bránou do justice. V poslední době odešel jeden soudce bez náhrady, další dva se chystají a žádná náhrada není. Tomu v průběhu řízení přisvědčil i kárný žalobce, který OS v Ústí nad Labem označil doslova za „průtokový ohřívač“.

Z výpovědi soudce Kuděly také vyplynulo, že se ovšem v severočeské justici poměrně razantně mění pro soudce „pracovní klima“ a mnozí tak narážejí na limity dosavadních pracovních návyků. Nedávno kárné senáty řešily případy, které mají v tomto shodne rysy, a to v případě dvou soudců z OS v Liberci. Jakkoliv se nejednalo o soudce jinak tak vysoce odborně hodnocené, jako v případě Kuděly.
Předsedové soudů jednak zintenzivnili kontrolu práce ohledně průtahů, soudci si již nemohou „vybírat“ případy, ale musí vyřizovat agendu průběžně, čemuž svědčí i snižující se nápad za poslední období. „Abych pravdu řekl, podlehl jsem určité iluzi, dané tím minulým stavem na našem soudu nebo na odvolacím krajském soudu, kdy se do jisté míry tolerovaly prohřešky, kdy se stávalo, že rozhodnutí po roce, roce a půl, po dvou … Tak jsem byl asi velice tvrdě vyveden z omylu, že tomu tak není a nebude,“ konstatoval soudce Kuděla, který od roku 2011 obdržel od svých nadřízených z těchto důvodů dohromady 7 výtek.

Dokáže jít proti názoru žalobců

Kuděla je přitom hodnocen po odborné stránce jak svými kolegy, tak odvolacím soudem jako velice kvalitní soudce, jemuž se případy „odvolačkou“ prakticky nevrací z důvodu procesního pochybení. A to i přes skutečnost, že má s ohledem na specializaci více rozhodnutí napadených odvoláním. „Asi mám pověst přísného soudce. Na stranu druhou dokážu jít i proti názoru státních zástupců“, uvedl Kuděla před kárným senátem.

Kudělův kárný žalobce tak působil spíše jako „káravý žalobce“ a divák měl pocit, jako kdyby na místě soudce Kuděly seděl profesor Matulka z filmu „Cesta do hlubin študákovy duše“.
Kárný žalobce, Kudělův kolega Martin Majchrák, předně odmítl, že by na problém měl vliv nedostatek administrativního personálu: soudce Kuděla má totiž podle něj stabilizovaný a kvalitní tým, jen jej neumí využít a příliš mnoho věcí vyřizuje sám. Jako hlavní důvod uvedl „přílišnou pečlivost“ soudce, kdy platí, že je lepší mít 95% rozsudek ve lhůtě, než 150% rozsudek po lhůtě.
Soudce podle něj musí najít zlatý kompromis, co v rozsudku musí být a co může naopak odvolací soud už postrádat. Soudce Kuděla je podle něj také „obětí“ své vysoké odbornosti v kombinaci s dobrosrdečností. „Kolega Kuděla nás neumí vyhodit, my se s ním chodíme radit všichni, včetně mě. Kdokoliv za ním přijde, a chodíme za ním všichni, všem poradí. Možná vyjma pana předsedy, protože ten sedí v jiném patře“, uvedl kárný žalobce, podle něhož nebýt těchto osobních limitů, byl by dnes Kuděla minimálně soudcem odvolacího soudu.

Přemíra pečlivosti škodí

Jeho slova potvrdilo i stanovisko soudcovské rady, které konstatovalo na straně jedné vysokou odbornou erudici soudce a ochotu pomáhat kolegům, na straně druhé však přemíru pečlivosti a perfekcionismu v kombinaci s tím, že si vše dělá sám a neumí využít pomoci vyšší soudní úřednice a asistentů.

Kárný senát při svém rozhodnutí zdůraznil jak kárnou bezúhonnost soudce, tak jeho odborné kvality. Jako velké plus vyhodnotil jeho doznání i přijetí odpovědnosti, kdy se nesnažil přenést odpovědnost. Jako přitěžující okolnosti pak zmínil to, že se jednalo o soustavné jednání, kdy si soudce dlouhodobě nevhodně organizuje práci a ani po podání kárného návrhu nebyl schopen ve dvou věcech rozhodnutí vyhotovit, ačkoliv od lhůty uplynul už rok. Dále měly vliv jak rozsah, tak délka průtahů i skutečnost, že u některých věcí nepožádal o prodloužení, ačkoliv věděl, že by to měl udělat. Proto přistoupil kárný senát k potrestání ve formě snížení platu o deset procent na čtyři měsíce.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY