Neděle, 24. října, 2021

Soudní dvůr EU projedná žalobu ČR na zrušení tzv. odzbrojovací směrnice

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Soudní dvůr EU projedná takřka po dvou letech v úterý 5. března 2019 žalobu České republiky na tzv. odzbrojovací směrnici EU. Podle informací České justice se jednání zúčastní zástupce české vlády a ministerstva vnitra. Jednání je veřejné a bude tlumočeno do češtiny. Spolek LIGA LIBE do Lucemburku vysílá svého zástupce. Rozhodnutí však padne nejdříve za půl roku.

Jednání Soudního dvora EU ve věci Česká republika v. Evropský parlament a Evropská rada už je ohlášeno v kalendáři jednání. Oznámení rovněž v bodech obsahuje předmět žaloby a žalobní důvody.  Žalobu na směrnici, která nově zakazuje vlastnictví některých zbraní nebo  přesouvá i nefunkční repliky či znehodnocené zbraně do původní kategorie funkčních zbraní podmíněné zbrojním průkazem, podala ČR 9. srpna 2017.  Česká justice o problému opakovaně informuje.

Česká republika v žalobě uvádí jako hlavní žalobní důvody, proč nemá existovat celoevropská směrnice týkající se nakládání zbraní porušení zásady svěření pravomocí, porušení zásady proporcionality, porušení právní jistoty a porušení zákazu diskriminace.

Jde o totožný postup, který ČR už použila v návrhu na odklad provedení směrnice. Soudní dvůr návrh na odklad ovšem zamítl, přičemž jako hlavní důvod zamítnutí českého návrhu uvedl italský soudce Antonio Tizzano, že směrnice nemůže být odložena, protože byla přijata a CR nedoložila svá tvrzení. Česká justice o tomto přesně rok starém rozhodnutí z března 2018 podrobně informovala.

Veřejného projednání žaloby se kromě zástupců českého státu na místě zúčastní i zástupce české myslivecké a střelecké komunity a viceprezident spolku LIGA LIBE Bohumil Straka. Spolek dlouhodobě usiluje o to, aby české zákony ohledně podmínek nabývání zbraní a střeliva jako jedny z nejkvalitnějších norem na světě neměnily pod tlakem zemí EU.

Jde o první žalobu ČR na směrnici EU

„Jedná se o historicky první žalobu Česká republiky na Europarlament a Radu EU na neplatnost směrnice. Z dosavadních 66 řízení, ve kterých figurovala ČR před Evropským soudním dvorem, dosud převládají opačné případy – žaloby Evropské komise na ČR,“ uvádí k tomu LIGA LIBE.

Rozhodnutí v úterý 5. března 2019 ovšem nepadne. „V horizontu několika málo měsíců po konání ústního jednání bude pak totiž vyneseno nezávazné stanovisko generálního advokáta. Datum vynesení by mělo být oznámeno na konci ústního jednání. Rozsudek bude následovat až v horizontu cca šest měsíců po vynesení stanoviska generálního advokáta. Finální rozhodnutí k žalobě tedy bude až tak na podzim 2019 či spíše dalece později,“ komentuje budoucí průběh věci spolek.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY